Prihláste sa do systému vyrovnania EÚ

Do schémy sa však stále môžete prihlásiť, ak ste občanom EÚ, EHP alebo Švajčiarska, ale do EUSS ste nepodali žiadosť do 30. júna 2021. Možno budete musieť preukázať „primerané dôvody“ (reasonable grounds), prečo ste tak neurobili do konca termínu, ktorý sa vás týka.

Kým si nezabezpečíte status usadeného (settled status), alebo status pred-usadeného (pre-settled status) v rámci EÚ schémy usadlíka (EUSS) vaše práva v Spojenom kráľovstve nie sú chránené. Ak ste sa ešte neprihlásili do EÚ schémy usadlíka (EUSS) a chcete zostať v Spojenom kráľovstve, neodkladajte ďalšie podanie žiadosti.

Kroky, ktoré musíte urobiť

Predtým, ako začnete, sa uistite, že máte všetky relevantné dokumenty potrebné na použitie v rámci EÚ schémy usadlíka (EUSS).

Dôkaz identity

Doklad o nepretržitom pobyte v Británii a (pokiaľ nepožiadate o pripojenie k rodinnému príslušníkovi), že sa začal pred 31. Decembrom 2020

Doklad o vašom vzťahu k rodinnému príslušníkovi a o jej/jeho statuse v rámci EÚ schémy usadlíka (EUSS), ak žiadate o pripojenie ako rodinný príslušník (Joining Family Member).

Začnite proces podávania žiadostí z tejto webovej stránky: https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-st

Rady a tipy

Ministerstvo vnútra Spojeného kráľovstva uviedlo, že prijme „flexibilný a pragmatický prístup“ k prijímaniu neskorých žiadostí a bude hľadať dôvody na udelenie žiadostí, nie na ich odmietnutie.

Ak ste sa neprihlásili do 30. júna 2021, bude potrebné uviesť „rozumné dôvody“, prečo ste sa neprihlásili do stanoveného termínu.

Niektoré rozumné dôvody uvedené ministerstvom vnútra sú (zdroj https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/eligibility):

 • ste dieťa alebo podávate žiadosť v mene svojho dieťaťa a nevedeli ste, že musíte podať žiadosť
 • váš rodič, opatrovník alebo miestny úrad nepodali žiadosť vo vašom mene, keď ste boli dieťa
 • máte alebo ste mali zdravotný stav, ktorý vám bránil podať žiadosť
 • chýbala vám fyzická alebo duševná schopnosť podať žiadosť
 • máte potreby starostlivosti, a  tí, ktorí sa o vás starajú, nevedeli o termíne
 • stali ste sa obeťou moderného otroctva
 • ste v zneužívajúcom alebo ovládajúcom vzťahu
 • nemali ste prístup na internet ani prístup k relevantným dokumentom
 • prišli ste do Spojeného kráľovstva na pracovné alebo študijné vízum a stali ste sa oprávnenými požiadať o EÚ schému usadlíka, keď ste tu boli, ale nevedeli ste, že môžete podať žiadosť
 • už máte„neobmedzenú lehotu na zotrvanie“ (Indefinite Leave to Remain),

a nevedeli ste, že sa do schémy môžete prihlásiť

 • mali ste status trvalého pobytu alebo doklad o pobyte (permanent residence card), ktorý prestal byť platný po 30. júni 2021, a nevedeli ste, že je potrebné požiadať o schému
 • kvôli obmedzeniam koronavírusu (COVID-19) ste mali problém s prístupom k dokumentom, ktoré chcete použiť
 • ďalší závažný praktický alebo súcitný dôvod vám bránil podať žiadosť

Žiadosti do EÚ schémy usadlíka sú bezplatné. Nikdy by vám nemali byť účtované žiadne služby súvisiace s vašou aplikáciou EUSS.

Kde sa poradiť, ak uviaznete

Vláda Spojeného kráľovstva prevádzkuje Centrum pre riešenie EÚ schémy usadlíka (EU Resolution Centre), ktoré vám môže pomôcť s vašou aplikáciou EUSS.

Môžete ich kontaktovať online tu: https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/

Prípadne môžete zavolať na Centrum pre riešenie EÚ schémy usadlíka (EU Resolution Centre):

Z Veľkej Británie: 0300 123 7379

Pondelok až piatok (okrem štátnych sviatkov) od 8:00 do 20:00

V sobotu a nedeľu od 9:30 do 16:30

Viac informácií o poplatkoch za hovory nájdete tu: https://www.gov.uk/call-charges

Mimo územia Spojeného kráľovstva: +44 (0) 203 080 0010

Pondelok až piatok (okrem štátnych sviatkov) od 8:00 do 20:00

V sobotu a nedeľu od 9:30 do 16:30

Settled je tu pre vás, ak potrebujete ďalšiu pomoc s problémom s EÚ schémou usadlíka.

Môžete nám zavolať na 0330 223 5336.

Alebo pošlite e -mail na adresu [email protected]

Changes to pre-settled rules

The Home Office announced some changes to EUSS pre-settled status rules on 21st May.

Please do not contact Settled to ask about these changes until we are clearer, as otherwise our service may become overwhelmed.

It is important that we can continue to respond effectively to beneficiaries in need of urgent casework advice and support.
 
We are waiting for more detail, and will update our website information, Facebook forums, and leaflets as soon as possible. Many thanks for your patience and understanding.

The Home Office announcement is here.

We’re here to help you with your Settled Status to remain in the UK. We have 100 volunteers on hand who can provide advice in all EU lanaguages.

Are Children Involved?

Verified by MonsterInsights