Помощ
Тази страница очертава правата ви като гражданин на ЕС в Обединеното кралство. Ако имате нужда от помощ относно статуса си по схемата за уреждане на ЕС, моля, прочетете информацията на уебсайта, преди да се свържете с Settled, тъй като отговорите може да са тук. В долната част на тази страница има списък с теми за помощ.

Тази уеб страница е написана през септември 2021 г. Това резюме е правилно по това време.

(Начална страница) Помощ и информация за Вашите права

Не съм кандидатствал за статут. Какво да направя?

Имам Settled/Pre-Settled Status, но имам затруднения с използването на дигиталната система

Има промяна на данните ми и трябва да ги обновя в системата на Хоум офис

Имам статут (Pre-Settled or Settled Status), но не знам как да проверя какви права имам

Имам отказ на апликацията за статут

Имам временен статут (Pre-Settled Status) и трябва да кандидатствам за постоянен (Settled Status)

Имам семейство извън ОК и искат да дойдат при мен

Други често задавани въпроси