Pred uplynutím platnosti vášho štatútu pred-usadeného (pre-settled status) musíte podať žiadosť o štatút usadeného (settled status), ktorý je známy aj ako neobmedzené povolenie na pobyt = Indefinite Leave to Remain. Na to, aby ste sa kvalifikovali na status usadeného, ​​musíte stráviť päť rokov nepretržite (tzv. five years continuous residence) v Spojenom kráľovstve. Ak je vaša žiadosť o štatút usadeného úspešná, máte povolenie na pobyt na dobu neurčitú.

Ministerstvo vnútra by už malo mať na vás e-mail a telefónne číslo. Ak sa tieto podrobnosti zmenili, nezabudnite ich čo najskôr aktualizovať. O každej žiadosti sa rozhoduje podľa jej podstaty, preto je veľmi dôležité predložiť všetky dokumenty podporujúce vašu žiadosť.

Kroky, ktoré musíte urobiť

Proces podávania žiadostí je podobný ako pri predchádzajúcej žiadosti o stav pred-usadeného (pre-settled status). Ak chcete podať žiadosť o stav usadeného, (settled status) začnite s aplikáciou EU EXIT: ID Check App a potom prejdite na online formulár.

Nepretržitý pobyt

Aby ste získali nárok na status usadeného, ​​musíte stráviť päť rokov života v Spojenom kráľovstve a v každom z týchto piatich rokov môžete stráviť maximálne šesť mesiacov mimo Spojeného kráľovstva v akomkoľvek dvanásť mesačnom období. Status vyrovnania vám nemusí byť udelený, ak ste v ktoromkoľvek dvanásť mesačnom období strávili viac ako šesť mesiacov mimo Spojeného kráľovstva.

Koľko je šesť mesiacov?

180 dní.

Ako vypočítam absenciu?

Šesťmesačná (alebo 180-dňová) neprítomnosť nie je obmedzená na jedno dlhé obdobie mimo Spojeného kráľovstva, ale vzťahuje sa na viaceré cesty, ktoré spolu tvoria šesť mesiacov. To znamená, že tam, kde ide o viacero ciest, existuje aj viacero „prúdiacich sa“ 12-mesačných období a každé 12-mesačné obdobie bude potrebné monitorovať, aby sa zaistilo, že neprítomnosti v „ľubovoľnom 12-mesačnom období“ nebudú viac ako šesť mesiacov (alebo nie viac ako 180 dní).

Ak ste požiadali ako pripájajúci sa rodinný príslušník (joining family member), nepretržitý pobyt sa začne odo dňa, keď získate svoj štatút. Výpočet absencií sa začne od toho istého dátumu.

Kedy je povolená dlhá neprítomnosť?

Môžete mať nárok na štatút usadeného, ​​ak ste mali bydlisko v Spojenom kráľovstve pred 31. decembrom 2020, ale opustili ste Spojené kráľovstvo z dôvodu neprítomnosti v trvaní 6 až 12 mesiacov z „dôležitého dôvodu“, ktorý môže zahŕňať:

 • pôrod
 • ťažká choroba
 • štúdium
 • profesionálny tréning
 • pracovné vyslanie do zahraničia
 • COVID-19

Budete potrebovať:

 • Biometrické ID, ktoré môžete naskenovať pomocou aplikácie EU EXIT: ID Check App
 • National Insurance Number (NIN), ak ho máte
 • Email
 • Telefónne číslo
 • Doklady potvrdzujúce 5 rokov „nepretržitého pobytu“
 • Ospravedlnenie dlhej neprítomnosti (doklady potvrdzujúce príčinu absencie)

Changes to pre-settled rules

The Home Office announced some changes to EUSS pre-settled status rules on 21st May.

Please do not contact Settled to ask about these changes until we are clearer, as otherwise our service may become overwhelmed.

It is important that we can continue to respond effectively to beneficiaries in need of urgent casework advice and support.
 
We are waiting for more detail, and will update our website information, Facebook forums, and leaflets as soon as possible. Many thanks for your patience and understanding.

The Home Office announcement is here.

We’re here to help you with your Settled Status to remain in the UK. We have 100 volunteers on hand who can provide advice in all EU lanaguages.

Are Children Involved?

Verified by MonsterInsights