Kroki, które należy podjąć

Jeśli oczekują Państwo na decyzję o przyznaniu statusu osoby wstępnie osiedlonej lub statusu osoby osiedlonej, mogą Państwo zmienić swoje dane kontaktowe, korzystając z poniższego linku:

https://www.gov.uk/update-eu-settlement-scheme-details

Jeśli masz już status osoby wstępnie osiedlonej lub osiedlonej, możesz zobaczyć swój status, zmienić swoje dane kontaktowe i udowodnić swój status, korzystając z poniższego linku:

https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status

Gdzie uzyskać pomoc, jeśli utkniesz w martwym punkcie

Rząd Wielkiej Brytanii prowadzi Centrum Rozstrzygania Sporów w ramach Systemu Rozstrzygania Sporów Unijnych (EU Settlement Scheme Resolution Centre), które może pomóc w rozpatrzeniu wniosku o przyznanie pomocy w ramach EUSS.

Można się z nim skontaktować online pod adresem: https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/

Można również zadzwonić do Centrum Rozstrzygania Sporów EUSS pod następujące numery:

Z terenu Wielkiej Brytanii: 0300 123 7379

Od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt bankowych), od 8:00 do 20:00

W sobotę i niedzielę, od 9:30 do 16:30.

Więcej informacji na temat opłat za połączenia można znaleźć na stronie: https://www.gov.uk/call-charges

Spoza Wielkiej Brytanii: +44 (0)203 080 0010

Od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt państwowych), od 8:00 do 20:00

Sobota i niedziela, od 9:30 do 16:30

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy w sprawach związanych z Programem Rozliczeń UE, możesz skorzystać z naszej pomocy.

Możesz do nas zadzwonić pod numer 0330 223 5336.

Lub wysłać email: [email protected] 

Changes to pre-settled rules

The Home Office announced some changes to EUSS pre-settled status rules on 21st May.

Please do not contact Settled to ask about these changes until we are clearer, as otherwise our service may become overwhelmed.

It is important that we can continue to respond effectively to beneficiaries in need of urgent casework advice and support.
 
We are waiting for more detail, and will update our website information, Facebook forums, and leaflets as soon as possible. Many thanks for your patience and understanding.

The Home Office announcement is here.

We’re here to help you with your Settled Status to remain in the UK. We have 100 volunteers on hand who can provide advice in all EU lanaguages.

Are Children Involved?

Verified by MonsterInsights