Wnioski są odrzucane z różnych powodów, z których najczęstsze to niewystarczające dowody pobytu w Zjednoczonym Królestwie lub brak tożsamości (podstawy kwalifikowalności). 

Obywatele UE przebywający w Wielkiej Brytanii bez statusu osoby wstępnie osiedlonej lub osiedlonej nie będą mogli korzystać z praw przysługujących im w ramach Programu Osiedleńczego UE.

Kroki, które należy podjąć

W ciągu 28 dni od daty odmowy możesz złożyć wniosek o rewizję administracyjną, jeśli uważasz, że wystąpił błąd. Opłata za to wynosi £80.00 i podlega zwrotowi, jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Twoje prawa są chronione do czasu podjęcia nowej decyzji. Będziesz mógł wygenerować kod dzielenia się, aby przekazać go innym osobom, na przykład pracodawcom, odwiedzając stronę “View and prove your immigration status” (https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status).

Alternatywnie można odwołać się od decyzji do First Tier Tribunal. Odwołanie do First Tier Tribunal musi opierać się na określonych podstawach i być złożone w określonym terminie. Jeśli przebywasz w Wielkiej Brytanii, będziesz miał 14 dni od daty wysłania decyzji. Jeśli przebywasz poza granicami Wielkiej Brytanii, masz 28 dni na złożenie odwołania. Odwołanie jest długim i skomplikowanym procesem, do którego prawdopodobnie potrzebna będzie porada prawna. Twoje prawa są chronione do czasu rozpatrzenia odwołania.  Możesz wygenerować kod udziału, który będziesz mógł przekazać innym osobom, na przykład pracodawcom, odwiedzając stronę “View and prove your immigration status” (https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status).

Jeśli termin składania wniosków jeszcze nie upłynął, a posiadasz dodatkowe informacje, które świadczą o tym, że spełniasz wymagania, możesz złożyć kolejny wniosek w ramach unijnego programu osiedleńczego. Państwa prawa są chronione od momentu złożenia wniosku do momentu otrzymania decyzji. Aby wygenerować kod udostępniania, który można przekazać innym osobom, na przykład pracodawcom, należy odwiedzić stronę internetową “View and prove your immigration status” (https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status).

Changes to pre-settled rules

The Home Office announced some changes to EUSS pre-settled status rules on 21st May.

Please do not contact Settled to ask about these changes until we are clearer, as otherwise our service may become overwhelmed.

It is important that we can continue to respond effectively to beneficiaries in need of urgent casework advice and support.
 
We are waiting for more detail, and will update our website information, Facebook forums, and leaflets as soon as possible. Many thanks for your patience and understanding.

The Home Office announcement is here.

We’re here to help you with your Settled Status to remain in the UK. We have 100 volunteers on hand who can provide advice in all EU lanaguages.

Are Children Involved?

Verified by MonsterInsights