Złóż wniosek do unijnego programu osiedleńczego

Jednak nadal możesz ubiegać się o udział w programie, jeśli jesteś obywatelem UE, EOG lub Szwajcarii, ale nie złożyłeś wniosku do EUSS przed upływem terminu 30 czerwca 2021 r. Należy wykazać “uzasadnione powody”, dla których nie złożono wniosku w tym terminie.

Jeśli nie złożyłeś jeszcze wniosku do unijnego programu osiedleńczego, a chcesz pozostać w Wielkiej Brytanii, nie zwlekaj dłużej z jego złożeniem.

Kroki, które należy podjąć

Przed rozpoczęciem aplikacji należy upewnić się, że posiadają Państwo wszystkie stosowne dokumenty wymagane do złożenia wniosku w ramach unijnego programu osiedleńczego:

 

 • Dowód tożsamości
 • Dowód ciągłego pobytu w Zjednoczonym Królestwie oraz (o ile nie składasz wniosku o dołączenie do członka rodziny), że pobyt ten rozpoczął się przed 31 grudnia 2020 r.
 • Dowód pokrewieństwa z członkiem rodziny oraz jego kwalifikowalności lub statusu w ramach unijnego programu osiedleńczego, jeśli starasz się o dołączenie do niego lub pozostanie z nim w Wielkiej Brytanii.
 • Jeśli składasz wniosek po terminie, musisz mieć dowody, które wyjaśnią, dlaczego nie złożyłeś wniosku w terminie.

Jeśli posiadasz ważny biometryczny dokument tożsamości UE lub ważną brytyjską biometryczną kartę pobytu, możesz rozpocząć proces składania wniosku za pomocą aplikacji do sprawdzania dokumentów EU EXIT:ID.

We wszystkich innych przypadkach proces składania wniosku można rozpocząć od

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status

Porady - wskazówki lub podpowiedzi

Home Office zapowiedział, że przyjmie “elastyczne i pragmatyczne podejście” do przyjmowania spóźnionych wniosków i będzie szukał powodów, aby je rozpatrywać pozytywnie, a nie odrzucać.

Pamiętaj, że jeśli nie złożyłeś wniosku do 30 czerwca 2021 roku, będziesz musiał wykazać “uzasadnione powody”, dla których nie złożyłeś wniosku w tym terminie.

 

Oto niektóre rozsądne powody podane przez Home Office to (źródło https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/eligibility):

 • jesteś dzieckiem lub składasz wniosek w imieniu swojego dziecka i nie wiedziałeś, że musisz złożyć wniosek
 • rodzice, opiekunowie lub władze lokalne nie złożyli za ciebie wniosku, gdy byłeś dzieckiem
 • cierpisz lub cierpiałeś na chorobę, która uniemożliwiła Ci złożenie wniosku
 • nie byłeś/byłaś fizycznie lub psychicznie zdolny(a) do złożenia wniosku
 • masz potrzeby w zakresie opieki lub wsparcia, lub osoby opiekujące się Tobą nie wiedziały o terminie składania wniosków
 • padłeś ofiarą współczesnego niewolnictwa
 • byłeś/byłaś w obraźliwym lub kontrolującym związku
 • nie miałeś dostępu do internetu, lub dostępu do odpowiednich dokumentów
 • przyjechałeś do Wielkiej Brytanii na podstawie wizy pracowniczej lub studenckiej i uzyskałeś prawo do ubiegania się o uczestnictwo w unijnym programie osiedleńczym, ale nie wiedziałeś, że możesz się o nie ubiegać
 • posiadasz już bezterminowe pozwolenie na wjazd lub pobyt i nie wiedziałeś, że musisz ubiegać się o udział w programie
 • posiadasz status stałego pobytu (kartę PR) lub dokument pobytowy (np. zaświadczenie o zameldowaniu), który stracił ważność po 30 czerwca 2021 r. i nie wiedziałeś/wiedziałaś, że musisz  złożyć wniosek do programu
 • miałeś trudności z dostępem do pomocy w złożeniu wniosku z powodu ograniczeń związanych z koronawirusem (COVID-19)
 • inny ważny powód o charakterze praktycznym, który uniemożliwił Ci złożenie wniosku.

Wniosek w ramach unijnego programu osiedleńczego jest bezpłatny. Mogą jednak wystąpić dodatkowe koszty, takie jak tłumaczenia, opłaty za wizyty biometryczne, opłaty za ośrodki skanowania lub jeśli zdecydujesz się skorzystać z profesjonalnej porady prawnej.

Gdzie uzyskać pomoc, jeśli utkniesz w martwym punkcie

Rząd Wielkiej Brytanii prowadzi Centrum Rozstrzygania Sporów w ramach Systemu Rozstrzygania Sporów Unijnych (EU Settlement Scheme Resolution Centre), które może pomóc w rozpatrzeniu wniosku o przyznanie pomocy w ramach EUSS.

Można się z nim skontaktować online pod adresem: https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/.

Można też zadzwonić do Centrum Rozwiązywania Problemów związanych z Rozliczeniem z UE pod następujące numery:

Z terenu Wielkiej Brytanii: 0300 123 7379

Od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt państwowych), od 8.00 do 20.00.

W sobotę i niedzielę od 9:30 do 16:30.

Więcej informacji na temat opłat za połączenia można znaleźć na stronie: https://www.gov.uk/call-charges

Spoza Wielkiej Brytanii: +44 (0)203 080 0010

Od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt państwowych), od 8:00 do 20:00

Sobota i niedziela, od 9:30 do 16:30

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy w sprawach związanych z Programem Rozliczeń UE, możesz skorzystać z naszej pomocy.

Możesz do nas zadzwonić pod numer 0330 223 5336 lub wysłać email [email protected]

Złóż wniosek do unijnego programu osiedleńczego dla dzieci

Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej obywatele UE/EOG/Szwajcarii, którzy chcą mieszkać w Wielkiej Brytanii, muszą ubiegać się o nowy status imigracyjny. W celu przyznania takiego statusu imigracyjnego Wielka Brytania utworzyła Program Osiedleńczy UE (EU Settlement Scheme – EUSS).

Każda osoba, w tym dzieci, musi złożyć wniosek. Na każde dziecko należy złożyć osobny wniosek. Dzieci NIE są objęte wnioskiem rodziców.

Termin składania wniosków w ramach Programu Osiedleńczego UE upłynął 30 czerwca 2021 r.

Każdy obywatel UE, EOG lub Szwajcarii, który nie złożył wniosku w ramach programu do tego dnia – i nie posiada alternatywnego statusu imigracyjnego – może zostać uznany za nielegalnego rezydenta w Wielkiej Brytanii.

Które dzieci się kwalifikują?

Dzieci/młodzież z krajów UE/EOG i Szwajcarii, które zamieszkiwały w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r.

Dzieci/młodzież, które nie są obywatelami UE/EOG/Szwajcarii, jeśli ich rodzic lub opiekun (lub ich małżonek lub partner cywilny) jest obywatelem UE, EOG lub Szwajcarii, który zaczął mieszkać w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r.

Dzieci/młodzież posiadające obywatelstwo brytyjskie lub irlandzkie nie muszą składać wniosków w ramach unijnego programu osiedleńczego, dzieci irlandzkie mogą składać wnioski, jeśli chcą. Ważne jest jednak, aby nie zakładać, że dzieci urodzone w Wielkiej Brytanii lub Republice Irlandii automatycznie posiadają obywatelstwo tego kraju. Zalecamy, aby dzieci brytyjskie/irlandzkie otrzymały paszport w celu potwierdzenia swojej narodowości, jeśli jeszcze go nie posiadają.

W większości przypadków dzieci urodzone i adoptowane po 31 grudnia 2020 r. są nadal objęte systemem EUSS. Jeśli dziecko urodziło się lub zostało adoptowane w Wielkiej Brytanii przed 01.04.2021, rodzice lub opiekunowie muszą jak najszybciej złożyć wniosek w sprawie dziecka.

Jeśli dziecko urodzi się lub zostanie adoptowane w Wielkiej Brytanii w dniu 01 kwietnia 2021 roku lub po tej dacie, rodzice lub opiekunowie muszą złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od daty urodzenia lub adopcji dziecka. Spóźnione wnioski będą akceptowane, ale należy wyjaśnić dlaczego składasz wniosek po terminie.

Każde dziecko urodzone za granicą od 01 stycznia 2021 roku musi złożyć wniosek o wjazd do Wielkiej Brytanii jako dołączający członek rodziny. Jeśli dziecko urodziło się lub zostało adoptowane za granicą po 01.01.2021, lub planujesz podróż za granicę w celu urodzenia dziecka, zalecamy zasięgnięcie porady prawnej przed podróżą.

Kroki, które należy podjąć

Jeśli dziecko posiada ważny biometryczny dokument tożsamości UE, możesz rozpocząć procedurę składania wniosku w aplikacji do sprawdzania dokumentów EU EXIT:ID.

Jeśli dziecko nie posiada biometrycznego dokumentu tożsamości, możesz rozpocząć procedurę składania wniosku na tej stronie internetowej:

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-statusYou should apply for each child through the EU Settlement Scheme portal here: https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status

Jeśli dziecko nie posiada dokumentu tożsamości, należy skontaktować się z Centrum Rozwiązywania Problemów Związanych z Osiedlaniem się w UE i poprosić o wniosek w formie papierowej.

Więcej ogólnych informacji na temat składania wniosków w ramach unijnego programu osiedleńczego można znaleźć tutaj: (link do naszej strony pomocy “Apply to the EU Settlement Scheme” na stronie internetowej).

Porady - wskazówki lub podpowiedzi

Powiązanie wniosków z rodzicem/opiekunem prawnym podczas rozpoczynania procesu składania wniosku z poziomu aplikacji do sprawdzania dokumentów EU EXIT:ID.

Aby złożyć wniosek za dziecko, rodzic/opiekun prawny musi rozpocząć nowy wniosek za dziecko. jeżeli dziecko ma mniej niż 21 lat, rodzic/opiekun prawny powinien “powiązać” wniosek dziecka

ze swoim własnym. Oznacza to, że dziecko automatycznie otrzyma taki sam status jak rodzic/opiekun prawny, jeśli jego wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

W tym celu rodzic/opiekun prawny musi przedstawić dowód tożsamości dziecka, wybrać opcję złożenia wniosku “z wykorzystaniem miejsca zamieszkania rodzica”, następnie wpisać numer wniosku o status (przed)osiedleńczy rodzica/opiekuna prawnego, przedstawić dowód pokrewieństwa z dzieckiem (np. akt urodzenia). Jeśli dziecko również mieszkało w Wielkiej Brytanii przed 01.01.2021, Home Office poprosi również o dowód zamieszkania, aby to potwierdzić.

Jakie dowody są potrzebne, jeśli wniosek dziecka nie jest powiązany?

Jeśli wniosek dziecka nie jest powiązany z wnioskiem rodzica lub opiekuna, np. w przypadku dzieci pod opieką lub jeśli dziecko mieszka i studiuje w Wielkiej Brytanii, a rodzice nie, Home Office będzie potrzebował dowodów tożsamości dziecka i pobytu w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r.

W tym przypadku obowiązują te same zasady dla dzieci, co dla dorosłych. Listy lub zaświadczenia

ze szkół, kolegiów, uniwersytetów, karty lub listy od lekarzy pierwszego kontaktu, szpitali lub innych pracowników służby zdrowia potwierdzające wizyty, listy z departamentu rządowego, służb publicznych lub organizacji charytatywnych oraz wykorzystane bilety podróżne mogą być wykorzystane jako dowód zamieszkania.

Jeśli dziecko jest karane?

Zalecamy zasięgnięcie porady prawnej przed złożeniem wniosku.

Co zrobić, jeśli dziecko/młoda osoba nie ma ważnego paszportu lub dowodu osobistego?

Zgodnie z wytycznymi Home Office (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) alternatywne dowody tożsamości i obywatelstwa mogą zostać zaakceptowane, jeśli “wnioskodawca nie może uzyskać lub przedstawić wymaganego dokumentu z powodu okoliczności od niego niezależnych lub z ważnych powodów praktycznych”.

Należy zadzwonić do Centrum Rozwiązywania Problemów Osiedleńczych UE pod numer 0300 123 7379, aby omówić sytuację i poprosić o złożenie wniosku w formie papierowej, jeśli nie ma możliwości uzyskania lub odnowienia dokumentu.

Należy kontynuować starania o uzyskanie paszportu lub krajowego dokumentu tożsamości dla dziecka, ponieważ Home Office może sprawdzić, co zostało zrobione, aby posunąć naprzód proces ubiegania się o dokument tożsamości po złożeniu wniosku EUSS.

Obywatelstwo brytyjskie a dzieci

Dzieci obywateli UE, EOG i Szwajcarii mieszkających w Wielkiej Brytanii mogą kwalifikować się do otrzymania obywatelstwa brytyjskiego, nawet jeśli ich rodzice nie są obywatelami. Jeśli dziecko urodziło się w Wielkiej Brytanii i przynajmniej jedno z jego rodziców ma Status Osiadłego lub Nieograniczony Pobyt, dziecko może kwalifikować się do otrzymania obywatelstwa brytyjskiego. W takim przypadku należy zasięgnąć dalszej porady prawnej.

Nie należy jednak zwlekać z wnioskiem do EUSS. Proces ubiegania się o obywatelstwo jest długotrwały i można złożyć wniosek do Programu Osiedleńczego UE dla swojego dziecka bez wpływu na jego ewentualne uprawnienia do obywatelstwa brytyjskiego.

Jeśli masz status osoby osiedlonej i planujesz urodzić dziecko za granicą, zalecamy, abyś przed podróżą zasięgnęła porady prawnej, ponieważ może to mieć wpływ na uprawnienia Twojego dziecka do obywatelstwa brytyjskiego.

Gdzie uzyskać pomoc, jeśli utkniesz w martwym punkcie

Rząd Wielkiej Brytanii prowadzi Centrum Rozwiązywania Problemów Związanych z Rozliczeniem UE (EU Settlement Resolution Centre), które może pomóc Ci w uzyskaniu statusu EUSS.

Można się z nim skontaktować online pod adresem: https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/.

Można również zadzwonić do Centrum Rozstrzygania Sporów EUSS pod następujące numery:

Z terytorium Wielkiej Brytanii: 0300 123 7379

Od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt bankowych), od 8:00 do 20:00

Sobota i niedziela, od 9:30 do 16:30

Więcej informacji na temat opłat za połączenia można znaleźć na stronie: https://www.gov.uk/call-charges

Spoza Wielkiej Brytanii: +44 (0)203 080 0010

Od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt państwowych), od 8:00 do 20:00

Sobota i niedziela, od 9:30 do 16:30

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy w sprawach związanych z Programem Statusu Osiedleńca UE, możesz skorzystać z naszej pomocy.

Możesz do nas zadzwonić pod numer 0330 223 5336 lub wysłać email: [email protected]

Changes to pre-settled rules

The Home Office announced some changes to EUSS pre-settled status rules on 21st May.

Please do not contact Settled to ask about these changes until we are clearer, as otherwise our service may become overwhelmed.

It is important that we can continue to respond effectively to beneficiaries in need of urgent casework advice and support.
 
We are waiting for more detail, and will update our website information, Facebook forums, and leaflets as soon as possible. Many thanks for your patience and understanding.

The Home Office announcement is here.

We’re here to help you with your Settled Status to remain in the UK. We have 100 volunteers on hand who can provide advice in all EU lanaguages.

Are Children Involved?

Verified by MonsterInsights