Zatrudnienie

Od 1 lipca 2021 r. będziesz musiał udowodnić swoje prawo do pracy, korzystając z jednego z poniższych dokumentów:

  • Twój cyfrowy status w ramach Systemu Osadnictwa UE
  • ważnej biometrycznej karty pobytu, jeśli jesteś członkiem rodziny spoza EOG.

Jeśli złożyłeś wniosek i czekasz na odpowiedź, możesz użyć “kodu udziału” powiązanego z Twoim cyfrowym certyfikatem wniosku (Certificate of Application – CoA) lub wydrukowanej kopii certyfikatu, jeśli otrzymałeś go w formacie PDF.

Opieka zdrowotna

Posiadając status osoby osiedlonej lub wstępnie osiedlonej możesz korzystać z NHS za darmo, pod warunkiem, że spełniasz warunek zwykłego pobytu.

Osoba jest zwykłym rezydentem, jeśli zwykle przebywa w Wielkiej Brytanii, z wyjątkiem tymczasowych lub sporadycznych nieobecności.

Jeśli zacząłeś mieszkać w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r., możesz ubiegać się o bezpłatną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC), aby uzyskać dostęp do leczenia w nagłych wypadkach podczas tymczasowego pobytu w kraju UE.

Złóż wniosek o kartę EHIC tutaj: 

https://services.nhsbsa.nhs.uk/cra/start

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego

Osoby posiadające status osoby osiedlonej w ramach Programu Osadnictwa UE mają stałe prawo pobytu w Wielkiej Brytanii i mogą uzyskać dostęp do zasiłków Social Security, jeśli spełniają kryteria.

Jeśli posiadasz Pre-Settled Status, skontaktuj się z Citizens Advice (citizensadvice.org.uk), aby dowiedzieć się, czy musisz spełnić inne wymagania dotyczące zasiłków, takich jak:

  • Universal Credit
  • Kredyt emerytalny
  • Zasiłek mieszkaniowy
  • Wsparcie dochodu
  • Zasiłek na dziecko 

Jeśli posiadasz Status Przedrozliczeniowy i odmówiono Ci jednego z Twoich zasiłków, sugerujemy, abyś skontaktował się również z lokalnym biurem Citizens Advice – więcej informacji znajdziesz na stronie www.citizensadvice.org.uk.

Edukacja

Jeśli posiadasz status osoby osiedlonej (Pre-Settled) lub osiedlonej (Settled Status), możesz uzyskać dostęp do edukacji na poziomie podstawowym i średnim, a także do edukacji wyższej w Wielkiej Brytanii.

Jeśli przebywałeś w Wielkiej Brytanii i/lub UE/EOG/Gibraltarze/Szwajcarii przez okres dłuższy niż 3 lata, będziesz mógł uzyskać dostęp do opłat za studia oraz pożyczek studenckich. Sugerujemy jednak, aby sprawdzić informacje dostępne na stronie rządowej: (https://www.gov.uk/guidance/studying-in-the-uk-guidance-for-eu-students) oraz w poszczególnych instytucjach, czy obowiązują inne zasady.

Studenci, którzy rozpoczęli studia wyższe w Wielkiej Brytanii w roku akademickim 2020/21, będą nadal korzystać z opłat domowych i dostępu do wsparcia finansowego, niezależnie od tego, kiedy zaczęli mieszkać w Wielkiej Brytanii. 

Settled jest do Twojej dyspozycji, jeśli potrzebujesz dalszej pomocy w kwestii związanej z Programem Rozliczeń UE.

Możesz do nas zadzwonić pod numer 0330 223 5336.

Lub wysłać email na adres [email protected]

Changes to pre-settled rules

The Home Office announced some changes to EUSS pre-settled status rules on 21st May.

Please do not contact Settled to ask about these changes until we are clearer, as otherwise our service may become overwhelmed.

It is important that we can continue to respond effectively to beneficiaries in need of urgent casework advice and support.
 
We are waiting for more detail, and will update our website information, Facebook forums, and leaflets as soon as possible. Many thanks for your patience and understanding.

The Home Office announcement is here.

We’re here to help you with your Settled Status to remain in the UK. We have 100 volunteers on hand who can provide advice in all EU lanaguages.

Are Children Involved?

Verified by MonsterInsights