Aby członkowie rodziny mogli do Ciebie dołączyć, musisz mieć już zapewniony status osoby osiedlonej lub wstępnie osiedlonej. Podwójni obywatele brytyjscy i EOG oraz naturalizowani obywatele brytyjscy również mogą się kwalifikować

Zorganizowanie wizyty członków rodziny z prawem do pracy i nauki w Wielkiej Brytanii na okres do 6 miesięcy

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli jesteś obywatelem UE, EOG lub Szwajcarii, który mieszkał w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 r., członkowie bliskiej rodziny mogą odwiedzać Cię w Wielkiej Brytanii z prawem do pracy i nauki przez okres do 6 miesięcy. Przed podróżą członek rodziny musi złożyć wniosek o pozwolenie rodzinne w ramach Programu Osiedleńczego UE (EUSS). Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii, musi on złożyć wniosek o przyznanie Statusu Wstępnie Osiedlonego lub Statusu Osiadłego w ciągu trzech miesięcy od daty przyjazdu, a w każdym razie przed wygaśnięciem zezwolenia rodzinnego EUSS.

 

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, członkowie Twojej rodziny powinni mieć możliwość przejścia przez brytyjskie porty, nawet jeśli nie jesteś z nimi.

 

Jeśli członkowie Twojej rodziny próbują podróżować do Wielkiej Brytanii bez zezwolenia rodzinnego EUSS, mogą spotkać się z odmową wjazdu do Anglii. 

 

Jeśli członkowie Państwa rodziny przebywają już w Wielkiej Brytanii na podstawie wizy turystycznej (która nie obejmuje pozwolenia na pracę lub naukę), możliwe jest złożenie przez nich wniosku o osiedlenie się w ramach Programu EUSS z terytorium Wielkiej Brytanii. Jednak członkowie rodziny, którzy nie przebywają jeszcze w Wielkiej Brytanii, będą musieli przed podróżą złożyć wniosek o pozwolenie rodzinne EUSS.

Zorganizowanie osiedlenia się członków rodziny w Wielkiej Brytanii

Można to zrobić na dwa sposoby.

Po pierwsze, członkowie rodziny składają wniosek o pozwolenie rodzinne EUSS i udają się do Wielkiej Brytanii. Po przybyciu do Wielkiej Brytanii mogą złożyć wniosek o osiedlenie się w ramach Programu Osiedleńczego UE.

Po drugie, członkowie rodziny składają wniosek w ramach unijnego programu osiedleńczego spoza Wielkiej Brytanii. Ta druga opcja jest możliwa tylko wtedy, gdy członkowie rodziny są obywatelami UE, EOG lub Szwajcarii i posiadają ważny paszport lub dowód tożsamości z chipem biometrycznym, lub jeśli pochodzą z innego kraju, ale posiadają ważną biometryczną kartę pobytu wydaną w Wielkiej Brytanii. Jeśli członkowie Twojej rodziny nie posiadają jednej z tych rzeczy, muszą najpierw złożyć wniosek o pozwolenie rodzinne EUSS, a następnie złożyć wniosek w ramach Programu Osiedleńczego UE po przybyciu do Wielkiej Brytanii.

Którzy członkowie rodziny mogą ubiegać się o zezwolenie rodzinne EUSS lub o osiedlenie się w Wielkiej Brytanii w ramach Programu Osiedleńczego UE?

  • Twój małżonek (mąż lub żona) lub partner cywilny, jeśli zawarłeś związek małżeński lub cywilny przed 31 grudnia 2020 r.
  • Twój trwały, niezamężny partner, jeśli mieszkaliście razem przez dwa lub więcej lat przed 31 grudnia 2020 r. lub masz inne znaczące dowody na istnienie związku
  • Twoje (lub Twojego małżonka lub partnera cywilnego) dziecko, wnuk lub prawnuk w wieku poniżej 21 lat
  • Dziecko, wnuk lub prawnuk pozostający na utrzymaniu Pani/Pana (lub Pani/Pana małżonka lub partnera cywilnego) w wieku powyżej 21 lat
  • Pozostający na utrzymaniu Pani/Pana (lub Pani/Pana małżonka lub partnera cywilnego) rodzic lub dziadek. 

Jeśli twój współmałżonek lub partner cywilny jest obywatelem Szwajcarii

Możesz złożyć wniosek jako małżonek lub partner cywilny obywatela Szwajcarii w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2025 r., jeśli spełnione są oba poniższe warunki:

 

  • Twój związek rozpoczął się po 31 grudnia 2020 r. i do 31 grudnia 2025 r.

nadal pozostajesz w związku w momencie składania wniosku”.

  • Członkowie Twojej rodziny kwalifikują się, jeśli są obywatelami UE, EOG lub Szwajcarii, lub jeśli są obywatelami innych krajów.

 

Ważne jest, aby zamierzali oni dołączyć do Ciebie po przyjeździe do Wielkiej Brytanii.

Zasady te mają zastosowanie w sytuacji, gdy obywatel UE, EOG lub Szwajcarii przebywający w Wielkiej Brytanii chce, aby członkowie jego rodziny do niego dołączyli.

Sprawy są bardziej skomplikowane, jeśli członkowie rodziny chcą przyjechać do Wielkiej Brytanii w związku z obywatelem UE, EOG lub Szwajcarii, który jest rozwiedziony, zmarł lub opuścił Wielką Brytanię. W takich przypadkach potrzebna jest specjalistyczna porada

Gdzie uzyskać pomoc, jeśli utkniesz

Rząd Wielkiej Brytanii prowadzi Centrum Rozstrzygania Sporów w ramach Systemu Rozstrzygania Sporów Unijnych, które może pomóc Ci w uzyskaniu statusu EUSS.

Można się z nim skontaktować online tutaj: https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/

Można również zadzwonić do Centrum Rozstrzygania Sporów EUSS pod następujące numery:

Z terytorium Wielkiej Brytanii: 0300 123 7379

Od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt), od 8.00 do 20.00

W sobotę i niedzielę, od 9:30 do 16:30.

Więcej informacji na temat opłat za połączenia można znaleźć tutaj: https://www.gov.uk/call-charges

Spoza Wielkiej Brytanii: +44 (0)203 080 0010

Od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt państwowych), od 8:00 do 20:00

W soboty i niedziele od 9:30 do 16:30.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy w sprawie związanej z Programem Rozliczeń UE, jesteśmy do Twojej dyspozycji. 

Możesz do nas zadzwonić pod numer 0330 223 5336.

Lub wysłać e-mail: [email protected]

Ubieganie się o to, aby członkowie Twojej rodziny dołączyli do Ciebie w Wielkiej Brytanii może być skomplikowanym procesem i może wymagać fachowej porady prawnej.

Ta porada jest aktualna na styczeń 2022 roku.

Changes to pre-settled rules

The Home Office announced some changes to EUSS pre-settled status rules on 21st May.

Please do not contact Settled to ask about these changes until we are clearer, as otherwise our service may become overwhelmed.

It is important that we can continue to respond effectively to beneficiaries in need of urgent casework advice and support.
 
We are waiting for more detail, and will update our website information, Facebook forums, and leaflets as soon as possible. Many thanks for your patience and understanding.

The Home Office announcement is here.

We’re here to help you with your Settled Status to remain in the UK. We have 100 volunteers on hand who can provide advice in all EU lanaguages.

Are Children Involved?

Verified by MonsterInsights