Jakie są moje prawa w Wielkiej Brytanii?

Rząd brytyjski i UE uzgodniły w art. 18 brytyjskiej umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii, że obywatele UE, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r., zachowają swoje prawa w Wielkiej Brytanii. Obejmuje to prawo do pracy, wynajmu nieruchomości, dostępu do opieki zdrowotnej, świadczeń socjalnych i usług władz lokalnych, otwierania kont bankowych, posyłania dzieci do szkoły i dostępu do szkolnictwa wyższego.

Aby zapewnić sobie te prawa, obywatele UE zostali poproszeni o złożenie wniosku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach programu osiedleńczego UE lub EUSS (jak określono w załączniku UE do przepisów imigracyjnych) do dnia 30 czerwca 2021 r.

Większość obywateli UE i członków ich rodzin, w tym dzieci, przebywających w Wielkiej Brytanii musi złożyć wniosek do EUSS, nawet jeśli mieszkają w Wielkiej Brytanii od dłuższego czasu lub posiadają Kartę Pobytu EOG lub Kartę Stałego Pobytu EOG na podstawie The Immigration (EEA) Regulations 2016. Jedynymi obywatelami UE, którzy nie muszą składać wniosku, są osoby posiadające obywatelstwo brytyjskie lub irlandzkie lub osoby posiadające “Nieokreślony urlop na czas nieokreślony” (czyli ‘Indefinite Leave to Remain’) (chociaż zaleca się, aby ci ostatni złożyli wniosek do EUSS, ponieważ daje im to prawa dodatkowe do tych przyznanych przez ich Nieokreślony urlop na czas nieokreślony).

Jeżeli złożyli Państwo wniosek do EUSS do 30 czerwca 2021 roku i otrzymali Państwo Status Osiadłego, wówczas zachowują Państwo wszystkie prawa wymienione powyżej.

Jeśli otrzymałeś Status Wstępnie Osadzonego w ramach EUSS, wtedy również zachowujesz wszystkie prawa przedstawione powyżej, ale aby ubiegać się o świadczenia socjalne w Wielkiej Brytanii, możesz być zmuszony do dostarczenia dalszych dowodów do DWP, aby udowodnić swoje prawo do pobytu.

Aby udowodnić, że masz status osoby osiedlonej lub wstępnie osiedlonej, musisz wejść na stronę internetową (https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status).

Jeśli byłeś rezydentem w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r. i złożyłeś wniosek przed terminem 30 czerwca 2021 r., Twoje prawa są bezpieczne, jeśli nadal czekasz na decyzję Home Office w sprawie swojego wniosku. W tym przypadku możesz polegać na “Certificate of Application”, który Home Office powinien dostarczyć Ci jako dowód, że Twój wniosek jest w toku lub wygenerować kod akcji, aby pokazać, że tak jest.

Jeśli Twój wniosek do programu zostanie odrzucony przez Home Office, możesz zwrócić się do Home Office o przeprowadzenie Przeglądu Administracyjnego ich decyzji i/lub złożyć odwołanie od tej decyzji do niezależnego First Tier Tribunal (Immigration & Asylum Chamber) i powinieneś uzyskać poradę, jak to zrobić. Ważne jest, aby zrobić to jak najszybciej, zgodnie z ustalonymi terminami.

Jeśli przybyłeś do Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 r., nie złożyłeś wniosku do programu i nie masz innego statusu imigracyjnego, powinieneś jak najszybciej złożyć spóźniony wniosek do EUSS i uzyskać poradę, jeśli jej potrzebujesz. Nadal możesz uzyskać dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, pomoc w nagłych wypadkach od władz lokalnych oraz posłać dzieci do szkoły, ale możesz mieć problemy z wykazaniem swoich praw w Wielkiej Brytanii.

Członkowie rodzin kwalifikujących się obywateli UE są również chronieni na mocy umowy o wycofaniu się z UE i mogą uzyskać status w ramach EUSS. Członkowie rodziny dzielą się na dwie kategorie: ci, którzy byli rezydentami w Wielkiej Brytanii przed godziną 23.00 w dniu 31 grudnia 2020 r. oraz ci, którzy nie byli rezydentami Wielkiej Brytanii do tej daty i godziny, ale chcą dołączyć do swojego członka rodziny z UE, który mieszka w Wielkiej Brytanii w przyszłości (tzw. “Dołączający członkowie rodziny”).

Związek rodzinny między wnioskodawcą a członkiem rodziny rozdzielonej z UE musiał rozpocząć się do 31 grudnia 2020 r. Dzieci urodzone lub adoptowane po 31 grudnia 2020 r. mogą kwalifikować się do dołączenia do swojego członka rodziny rozdzielonej z UE, jeśli są dzieckiem członka rodziny rozdzielonej z UE lub jego małżonka czy partnera cywilnego. Niebędący w związku małżeńskim partnerzy pozostający w trwałym związku muszą przedstawić “inne istotne dowody” potwierdzające trwałość ich związku, który musiał rozpocząć się przed dniem 31 grudnia 2020 r., jeżeli nie mogą przedstawić dowodów potwierdzających, że żyli razem w związku przez co najmniej dwa lata.

Niektóre osoby, które otrzymały status osoby osiedlonej lub wstępnie osiedlonej, lub posiadają zaświadczenie o złożeniu wniosku, mogą nadal mieć trudności z dostępem do usług, do których mają prawo. Statusy Pre-Settled i Settled Status są cyfrowe i przechowywane wirtualnie. O ile nie jesteś członkiem rodziny spoza UE, nie otrzymasz fizycznego dowodu swojego statusu.

W razie trudności można skontaktować się z Centrum Rozwiązywania Problemów związanych z Programem Rozliczania Osadników Unijnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Home Office’s EU Settlement Scheme Resolution Centre):

Z Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer 0300 123 7379.

Od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt państwowych), od 8:00 do 20:00.

Sobota i niedziela, od 9:30 do 16:30

Spoza Wielkiej Brytanii, zadzwoń pod numer +44 (0)203 080 0010.

Od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt państwowych), od 8:00 do 20:00.

Sobota i niedziela, od 9:30 do 16:30.

Możesz również skontaktować się z Settled dzwoniąc pod numer 0330 223 5336 lub wysyłając email: [email protected]

We’re here to help you with your Settled Status to remain in the UK. We have 100 volunteers on hand who can provide advice in all EU lanaguages.

Are Children Involved?

Verified by MonsterInsights