A következő lépéseket kell tenned:

Szerezd be a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat:

 • Személyazonosságot igazoló irat;
 • Az Egyesült Királyságban való, 2020 december 31 elötti, folyamatos tartózkodást igazoló dokumentum(ok) (kivéve ha csatlakozó családtagként jelentkezel);
 • Ha csatlakozó csaladtagkent jelentkezel, bizonyíték a családi kapcsolat meglétére és a szponzoráló családtag letelepedett státuszára vagy arra való jogosultsága;
 • Ha határidőn túl jelentkezel, igazolnod kell, hogy miért nem adtad be a jelentkezésedet határidőn belül.

Ha van érvényes biometrikus személyi igazolványod vagy biometrikus (UK) tartózkodási igazolványod (UK Biometric Residence Card) akkor a jelentkezés az EU EXIT: ID Document Check mobilapplikáción keresztül indítható el. 

Minden más esetben az alábbi linken keresztül tudod elinditani a jelentkézesi folyamatot https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status

Tanácsok - javaslatok, tippek

A Home Office azt nyilatkozta, hogy “rugalmasan és pragmatikusan” fogja a határidő után érkezett jelentkezéseket és a késedelem okát elbírálni. Bizonyítanod kell, hogy “megalapozott oka” volt annak, hogy a határidő előtt nem tudtál jelentkezni.

A Home Office honlapján az alábbi “megalapozott okok” vannak példaként felsorolva:

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/eligibility

 • Gyermek (kiskorú) vagy, vagy a gyermekednek adod be a jelentkezést és nem tudtad, hogy jelentkezned kell;
 • Szüleid, gondviselő vagy a helyi önkormányzat nem adott be jelentkezést neked amikor kiskorú voltál;
 • Olyan pszichológiai állapotban voltál/vagy ami megakadályozta, hogy beadd a jelentkezésedet;
 • Fizikai vagy mentális állapotod nem volt megfelelō ahhoz, hogy beadd a jelentkezesedet;
 • Gondozásra vagy segítségre szoruló vagy, és a rólad gondoskodók nem tudtak a határidőről;
 • Emberkereskedelem áldozata voltál;
 • Bántalmazó vagy téged korlátozó kapcsolatban voltál,
 • Nem volt internet hozzáférésed vagy a szükséges dokumentumokhoz nem volt hozzáférésed;
 • Diak,- vagy munka vízummal jöttél az Egyesült Királyságba és idōközben jogosulttá váltál a EU Letelepedési Rendszerbe (EU Settlement Scheme) való jelentkezésre, de nem tudtad hogy jelentkezned kell;
 • Már van határozatlan idejű tartózkodási engedélyed (Indefinite Leave to Remain/Enter) és nem tudtad, hogy jelentkezhetsz az EU Letelepedési Rendszerbe (EU Settlement Scheme);
 • Tartózkodási engedélyed (PR card) vagy tartózkodási iratod (pl. Regisztrációs igazolás) volt és ennek érvényessége 2021 június 30-án lejárt , és nem tudtad hogy jelentkezned kell az EU Letelepedési Rendszerbe (EU Settlement Scheme);
 • A koronavírus korlátozások miatt nem tudtál segítséget kérni a jelentkezés beadásához;
 • Bármilyen más meggyōzō, gyakorlati okod volt, ami megakadályozott abban, hogy jelentkezz.

Az EU Letelepedési Rendszerbe (EU Settlement Scheme) való jelentkezés ingyenes. Azonban lehetnek egyéb költségek, pl. fordítási díj, biometrikus idōpont dija, jogi tanácsadás díja.

Ha elakadsz itt kaphatsz segítséget:

A brit kormány által működtetett központ (EU Settlement Resolution Centre) tud segítséget nyújtani a jelentkezéseddel kapcsolatban.

Link: https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk

Az EU Settlement Resolution Centre elérhetōsége az alábbi:

Az Egyesült Királyságból ezt a számot hívd: 0300 123 7379.

Hétfő-Péntek 08:00 – 20:00

Szombat-Vasárnap 9:30-16:30

Az Egyesült Királyságon kivülrōl ezt a számot hívd: +44 (0)203 080 0010.

A Settled civil szervezet telefonszáma 0330 223 5336 vagy email címe: [email protected] 

Gyermekek kérelmének beadása

Minden magyar állampolgárnak, a gyerekeknek is jelentkezni kell az EU Letelepedési Rendszerbe (EU Settlement Scheme, EUSS). Minden gyermeknek külön kell kérvényezni a letelepedett jogállást (settled status), tehát a gyerekekre nem terjed ki a szülő jelentkezése (státusza).

Ha nem nyújtasz be kérelmet, 2021. június 30 után jogellenesnek tekinthetik az Egyesült Királyságban való tartózkodásodat.

Mely gyermekek jogosultak?

 • Azok a gyermekek/fiatalkorúak akik EU/EGT/svájci állampolgárok és az Egyesült Királyságban tartózkodtak 2020 december 31 előtt.
 • Azok a gyermekek/fiatalkorúak akik nem EU/EGT/svájci állampolgárok ha a szülő vagy gondviselő (vagy ezek házastarsa, élettársa) EU/EGT/svájci állampolgár és az Egyesült Királyságban tartózkodott 2020 december 31 előtt.

A brit/ir allampolgarsaggal rendelkezō gyereknek / fiatalkorúnak nem kell az EU Letelepedési Rendszerbe kérelmet benyújtani. Azonban az Egyesült Királyságban vagy Írországban született gyermek nem automatikusan brit/ir állampolgár. Azt javasoljuk, hogy igenyelj a gyermek részére brit/ir útlevelet mert ezzel tudod igazolni állampolgárságukat. 

A legtöbb esetben a 2020 december 31 után született vagy örökbefogadott gyermek is jogosult a az EU Letelepedési Rendszerbe kérelmet benyújtani. Ha a gyermek 2021 április 1 előtt született vagy lett örökbefogadva, a szülōnek, gondviselőnek a lehetō leghamarabb be kell adni a jelentkezést. 

Ha a gyermek 2021 április 1 után született vagy lett örökbefogadva, a szülōnek, gondviselőnek 3 hónapon belül be kell adni a jelentkezést (a születésnaptól ill. az örökbefogadás napjától számítva). Az ezt követően benyújtott kérelmet is el fogják fogadni, de meg kell indokolni, hogy miért lett későn benyújtva a kérelem.

A 2021 január 1 után külföldön született gyermeknek csatlakozó családtagként kell benyújtani a kérelmet. Ha a gyermek 2021 január 1 után született vagy lett örökbefogadva, vagy külföldön tervezik a szülest, érdemes jogi tanácsot kérni utazás elōtt.

A következő lépéseket kell tenned:

Ha a gyereknek van érvényes biometrikus útlevele vagy személyi igazolványa akkor a jelentkezést az EU EXIT: ID Document Check mobilapplikáción keresztül indítható el. 

Ha a gyereknek nincs ilyen biometrikus okmanya, akkor ezen a linken tudod elindítani a regisztrációt:

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status

Ha a gyereknek nincs biometrikus útlevele vagy személyi igazolványa akkor az EU Settlement Resolution Centre tud segítséget nyújtani, itt kell nyomtatványt igényelni a jelentkezés beadásához. 

Tanácsok - javaslatok, tippek

Minden gyermekre külön kérelmet kell benyújtani. A szülő a gyermeke kérelmét össze tudja kapcsolni a sajátjával ha a gyermek 21 ev alatti. A gyermek ebben az esetben automatikusan megkapja a szülő előzetesen letelepedett vagy letelepedett státuszat.  

Igazolni kell a gyermek személyazonosságát és a gyermek kérelménél a „using your parent’s residence” opció kell kiválasztani. Ezután megadhatod a szülő kérelmének számát (application number) és a családi jogviszonyt igazoló iratot (pl. születési anyakönyvi kivonat) fel kell tölteni.  Ha a gyermek 2021 január 1 előtt az Egyesült Királyságban élt a Home Office kérni fogja az erre vonatkozo bizonyítékot.

Milyen igazolásra van szükség ha a gyermek jelentkezese nincs összekapcsolva a szülőjével?

Ha a gyermek jelentkezése nincs összekapcsolva a szülő jelentkezésével (pl. ha a gyermek az Egyesült Királyságban el, de a szülōk külföldön élnek) a Home Office a személyazonosságot és  a 2020 december 31 elōtti Egyesült Királyságban való tartózkodás igazolását fogja kérni. Ebben az esetben, a gyerekekre és a felnōttekre azonos szabályok vonatkoznak. Az Egyesült Királyságban való tartózkodás igazolását szolgáló dokumentumok lehetnek pl. iskolai, egyetemi igazolasok, háziorvosi (GP) levelek, más hivatalos iratok, repjegyek.

Mi a helyzet ha a gyerek/fiatalkorú büntetett előéletű?

Ebben az esetben azt javasoljuk, hogy kérjenek jogi tanácsot.

Mi a helyzet ha a gyereknek/fiatalkorúnak nincs útlevele vagy személyi igazolványa?

A Home Office tájékoztatása szerint alternativ személyazonosító irat is elfogadható, ha a jelentkezō – rajta kívülálló ok miatt – nem tudja a megkövetelt útlevelet/ személyi igazolványt beszerezni. 

Ha a gyereknek nem tudnak útlevelet vagy személyi igazolványt beszerezni akkor az EU Settlement Resolution Centre tud segítséget nyújtani, itt kell nyomtatványt igényelni a jelentkezés beadásához (telefon: 0300 123 7379). 

Az útlevelet/ személyi igazolványt mielōbb be kell szerezni a gyerek részére, mert a Home Office az EUSS jelentkezés beadása után is ellenőrizheti, hogy volt-e elōrelépés ezen iratok beszerzése teren.

Gyermekek brit állampolgársága

Az Egyesült Királyságban élő EU/EGT/svájci állampolgárok gyermeke akkor is jogosult lehet a brit állampolgárság megszerzésére, ha a szülő nem jogosult erre. Ha a gyermek az Egyesült Királyságban született, és legalább egyik szülőnek letelepedett jogállása (settled status) vagy tartózkodási engedélye (Indefinte Leave to Remain) van, akkor jogosult lehet a brit állampolgárság megszerzésére. Ehhez jogi segítség igénybevételét javasoljuk. A letelepedett jogállás megszerzését nem érdemes elhalasztani. A brit állampolgárság megszerzése hosszú folyamat és a Letelepedett Jogállás megszerzése nincs hatassal a brit állampolgárságra. 

Ha letelepedett jogállással (settled status) rendelkezel és külföldön tervezel szülni, akkor az utazás előtt javasoljuk jogi tanácsadás kérését mert ez hatással lehet a gyermek későbbi állampolgársági jelentkezésére. 

Ha elakadsz itt kaphatsz segítséget:

A brit kormány által működtetett központ (EU Settlement Resolution Centre) tud segítséget nyújtani a jelentkezéseddel kapcsolatban.

Link: https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk

Az EU Settlement Resolution Centre elérhetōsége az alábbi:

Az Egyesült Királyságból ezt a számot hívd: 0300 123 7379.

Hétfő-Péntek 08:00 – 20:00

Szombat-Vasárnap 9:30-16:30

Az Egyesült Királyságon kivülrōl ezt a számot hívd: +44 (0)203 080 0010.

A Settled civil szervezet is tud segíteni, telefonszáma 0330 223 5336 vagy email címe: [email protected] 

Changes to pre-settled rules

The Home Office announced some changes to EUSS pre-settled status rules on 21st May.

Please do not contact Settled to ask about these changes until we are clearer, as otherwise our service may become overwhelmed.

It is important that we can continue to respond effectively to beneficiaries in need of urgent casework advice and support.
 
We are waiting for more detail, and will update our website information, Facebook forums, and leaflets as soon as possible. Many thanks for your patience and understanding.

The Home Office announcement is here.

We’re here to help you with your Settled Status to remain in the UK. We have 100 volunteers on hand who can provide advice in all EU lanaguages.

Are Children Involved?

Verified by MonsterInsights