Pre Settled (Elő-letelepedett) státuszának a lejárati dátuma abban a levélben szerepel, amelyet a Belügyminisztériumtól kapott, és amelyben elbírálta a kérelmét.

Mielőtt az Pre Settled (Elő-letelepedett) státusza lejárna, kérelmet kell benyújtania a Settled Status (Letelepedett) státuszra, amelyet határozatlan idejű tartózkodási engedélynek is neveznek. Ahhoz, hogy jogosult legyen a letelepedett státuszra (Settled Status), folyamatosan öt évet kell az Egyesült Királyságban élnie. Ha a letelepedett státuszra   (Settled Status) vonatkozó kérelme sikeres, határozatlan idejű tartózkodási engedélyt kap.

A Belügyminisztériumnak már rendelkeznie kell egy e-mail-címmel és telefonszámmal önhöz. Ha ezek az adatok megváltoztak, a lehető leghamarabb frissítse. Minden pályázatról érdemben, egyénileg döntenek, ezért nagyon fontos, hogy a jelentkezését alátámasztó összes dokumentumot benyújtsa.

A lépéseket, amelyeket meg kell tennie

A jelentkezési folyamat hasonló a korábbi, Pre Settled (Elő-letelepedett) státuszra vonatkozó kérelméhez. A letelepedett státusz (Settled Status) igénylésének megkezdéséhez kezdje az EU EXIT: ID Check alkalmazással, majd lépjen az online űrlapra.

Szükséged lesz a következőkre:

 • Biometrikus azonosító, amelyet az EU EXIT segítségével szkennelhet: ID Check App
 • National Insurance Number (NIN), ha rendelkezik ilyennel
 • E-mail
 • Telefonszám
 • A „folyamatos tartózkodás” igazolása
 • Hosszú távollétek igazolása

Folyamatos tartózkodás

Ahhoz, hogy jogosult legyen a letelepedett státuszra (Settled Status), öt évet kell az Egyesült Királyságban eltöltenie, és ezen öt év mindegyikében legfeljebb hat hónapot tölthet az Egyesült Királyságon kívül bármely tizenkét hónapos időszakban. Ön nem kaphatja meg a letelepedett státuszt (Settled Status), ha bármely tizenkét hónapos időszak alatt hat hónapnál többet töltött az Egyesült Királyságon kívül.

Mennyi ideig tart hat hónap?

180 nap.

Hogyan számolhatom ki a hiányzásokat?

A hat hónapos (vagy 180 napos) távollét nem korlátozódik egyetlen hosszabb időszakra az Egyesült Királyságon kívül, hanem több utazásra vonatkozik, amelyek összesen tesznek ki hat hónapot. Ez azt jelenti, hogy ahol több utazás van, ott több „gördülő” 12 hónapos időszak is van és minden 12 hónapos időszakot ellenőrizni kell, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a távollétek száma „bármely 12 hónapos időszakban” nem haladja meg a hat hónapot.

Ha családtagként jelentkezett, a ‘folyamatos tartózkodás’ a státusza megszerzésének napjától kezdődik. A hiányzások számítása ugyanezen időponttól kezdődik.

Mikor megengedett a hosszú távollét?

Akkor is jogosult lehet a letelepedett státuszra (Settled Status), ha 2020. december 31. előtt már az Egyesült Királyságban élt, de „fontos ok” miatt, 6-12 hónapra elhagyta az Egyesült Királyságot. „Fontos ok” lehet a következő:

 • Szülés
 • Súlyos betegség
 • Tanulmány
 • Szakmai képzés
 • Külföldi munkavégzés
 • COVID-19

Pre-Settled Status (Elő-letelepedett státuszú) hiányzások

6 hónapnál rövidebb hiányzások

Ha az 5 éves időszak minden 12 hónapos periódusában összesítve kevesebb, mint 180 nap hiányzása van, akkor az 5 éves időszak végén kérheti a letelepedett státuszt.

6 hónapnál hosszabb, de 24 hónapnál rövidebb távollét

Ha az 5 éves időszak 12 hónapos periódusai közül a „fontos okok”-ban nem szereplő esemény miatt, összesen 180 napnál több távolléte van, akkor nem igényelheti a Letelepedett státuszt (Settled Status). Mindazonáltal élhet, dolgozhat és tanulhat az Egyesült Királyságban, amíg az 5 év le nem jár.

24 hónapnál hosszabb távollét

Ha több mint 24 hónapja van távol (egyszeri 2 évnél hosszabb távollét) akkor a Pre-Settled Status-a (Elő-letelepedett státusz) már nem érvényes, és vízumot kell kérnie az Egyesült Királyság bevándorlási pontrendszere alapján.

Covid-19 miatti hiányzások

A járvány miatti 12 hónapnál rövidebb távollét igazolására a Settled Status (Letelepedett Státusz) igénylésekor bármilyen koronavírussal összefüggő okot megadhat. Ne feledje, hogy a távolmaradás időpontja figyelembevételre kerül. Például az Egyesült Királyság lezárása (lockdown) 2020 márciusában kezdődött és 2021 júliusában ért véget.

Néhány elfogadható indoklás a koronavírussal összefüggő hiányzásokra:

 • Nagyobb biztonságban érezte magát azon a helyen ahova utazott vagy ahol tartózkodott külföldön
 • Ön otthonról dolgozott vagy tanult külföldön
 • Ön munkanélküli volt az Egyesült Királyságban, és visszatért családjához külföldre

12 hónapnál hosszabb távolmaradások Covid-19 miatt

Ha a Belügyminisztérium elfogadja Covid-19 távollétének igazolását, akkor a távollét első 12 hónapja az 5 éves folyamatos tartózkodására használható fel. Azonban a „többlet” hónapok (X) miatt meg kell hosszabbítani a kvalifikációs időszakot, és a Settled Statusra való jelentkezéskor igazolnia kell, hogy 5 éve + X hónapja az Egyesült Királyságban tartózkodik, ahol X = a 12 hónapot meghaladó külföldön töltött hónapok számával.

Hogyan számítják ki a kettő, 6 hónapnál hosszabb távollétet?

A két hiányzás közül legalább az egyiknek a járványhoz kell kapcsolódnia:

Első távollét – csak a távollét első 12 hónapja használható fel 5 év folyamatos tartózkodására.

Második távollét – csak a távollét első 6 hónapja használható fel 5 év folyamatos tartózkodására.

Akkor pályázhat Settled Status-ra, ha igazolni tudja, hogy 5 éve + X hónapja élt az Egyesült Királyságban, ahol X = a „többlet” hónapok számával.

Második kérelem benyújtása a Covid miatt, Pre-Settled Status-ra (Elő-letelepedett).

Ha másodszorra kell benyújtania a Pre-Settled Status (Elő-letelepedett) kérelmét, mert a jogosultsági idejét meghosszabbították a Covid-19 miatt külföldön eltöltött idejének a  fedezésére.

Egy második kérelmet kell benyújtania az EU Exit: ID Check alkalmazással, és szüksége lesz:

 • Érvényes biometrikus személyazonosító okmányra.
 • Bizonyítékra, amely igazolja távollétét, és igazolja, hogy az Egyesült Királyságba való visszatérése óta nem szakította meg folyamatos tartózkodását.

Changes to pre-settled rules

The Home Office announced some changes to EUSS pre-settled status rules on 21st May.

Please do not contact Settled to ask about these changes until we are clearer, as otherwise our service may become overwhelmed.

It is important that we can continue to respond effectively to beneficiaries in need of urgent casework advice and support.
 
We are waiting for more detail, and will update our website information, Facebook forums, and leaflets as soon as possible. Many thanks for your patience and understanding.

The Home Office announcement is here.

We’re here to help you with your Settled Status to remain in the UK. We have 100 volunteers on hand who can provide advice in all EU lanaguages.

Are Children Involved?

Verified by MonsterInsights