Апликации за статут се отказват по много и различни причини, най-често срещаните от които са недостатъчно доказателства за пребиваване в ОК или непредставени документи за самоличност. 

Като гражданин на ЕС в ОК, без временен или постоянен статут (Pre-Settled or Settled Status), Вие няма да можете да ползвате правата, които Схемата за уседналост дава.

Стъпките, които трябва да направите

Ако мислите че има грешка, можете да подадете молба за административно преразглеждане (administrative review). Срокът за това е 28 дни от датата на отказа. Таксата, която се заплаща на Хоум офис (Министерството на вътрешните работи на ОК) за това е 80 паунда, която се възстановява, ако молбата Ви за преразглеждане е успешна. Вашите права са защитени до момента в който има ново решение. Вие ще можете да генерирате код за споделяне (share code), с който да доказвате правата си пред трети лица, например пред работодатели. Това става от тук: “View and prove your immigration status” (https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status)

Също така може да обжалвате (appeal) решението пред Трибунал от първа инстанция (First Tier Tribunal). Обжалването пред Трибунала трябва да се базира на специфични основания и да се направи в определен срок. Ако сте в ОК, ще имате 14 дни от датата, на която решението Ви е изпратено. Ако сте извън ОК, ще имате 28 дни, за да обжалвате. Обжалването в съда е дълъг и сложен процес, за който вероятно ще имате нужда от правен съвет и помощ. Вашите права са защитени докато чакате  решението по Вашата жалба. Вие ще можете да генерирате код за споделяне (share code), с който да доказвате правата си пред трети лица, например пред работодатели. Това става от тук: “View and prove your immigration status” (https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status)

Ако срокът за кандидатстване не е минал още и Вие имате допълнителна информация, която показва че отговаряте на изискванията, можете да направите нова апликация по Схемата за уседналост (EUSS). Правата Ви са защитени от момента, в който изпратите апликацията до момента, когато получите решение. Вие ще можете да генерирате код за споделяне (share code), с който да доказвате правата си пред трети лица, например пред работодатели. Това става от тук: “View and prove your immigration status” (https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status)

Полезни съвети

Преди да започнете да попълвате апликацията за административно преразглеждане (
administrative review), прочетете указанията на сайта на Хоум офис (Министерство на вътрешните работи на ОК): https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-apply-for-an-administrative-review

Вие можете да помолите Хоум офис да преразгледат решението си или можете да предоставите нови доказателства. 

Ако имате нови доказателства, Вие ще трябва:

– да попълните апликацията за административно преразглеждане, като използвате онлайн формата на сайта на правителството (Gov.uk)

– да платите таксата от 80 паунда

– след като изпратите апликацията, ще получите имейл от Хоум офис, в който ще има референтен номер, както и ясни инструкции как и къде да изпратите новите доказателства

– да проверявате имейла си и да изпратете новите доказателства в срок от 10 дни

Къде да потърся помощ, ако имам затруднения?

Правителството на Обединеното кралство създаде Центъра за помощ на кандидатстващи по Схемата за уседналост (EU Settlement Scheme Resolution Centre), който може да Ви помогне, ако имате проблеми с Вашата апликация за статут. 

Можете да се свържете с тях онлайн тук: https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/start

Също можете да се обадите на следните телефони:

Ако сте в Обединеното кралство: 0300 123 7379

От понеделник до петък (с изключение на официалните празници), от 8:00 до 20:00 часа

Събота и неделя, от 9:30 до 16:30 часа

Можете да научите повече за таксите за обаждания тук: https://www.gov.uk/call-charges

Ако сте извън Обединеното кралство: +44 (0) 203 080 0010

От понеделник до петък (с изключение на официалните празници), от 8:00 до 20:00 часа

Събота и неделя, от 9:30 до 16:30 часа

Settled е тук за Вас, ако се нуждаете от допълнителна помощ във връзка със Схемата за уседналост на граждани от ЕС.

Можете да ни се обадите на 0330 223 5336.

Или да изпратите имейл на [email protected]

Changes to pre-settled rules

The Home Office announced some changes to EUSS pre-settled status rules on 21st May.

Please do not contact Settled to ask about these changes until we are clearer, as otherwise our service may become overwhelmed.

It is important that we can continue to respond effectively to beneficiaries in need of urgent casework advice and support.
 
We are waiting for more detail, and will update our website information, Facebook forums, and leaflets as soon as possible. Many thanks for your patience and understanding.

The Home Office announcement is here.

We’re here to help you with your Settled Status to remain in the UK. We have 100 volunteers on hand who can provide advice in all EU lanaguages.

Are Children Involved?

Verified by MonsterInsights