Все още можете да кандидатствате по Схемата за уседналост, ако сте гражданин на ЕС/ЕИЗ/ Швейцария, но не сте подали апликация за статут преди крайния срок, 30.06.2021 г. Ще трябва да покажете уважителна причина защо не сте кандидатствали навреме.

Ако все още не сте кандидатствали по Схемата за уседналост и искате да останете в ОК, не отлагайте и кандидатствайте веднага.

Стъпките, които трябва да предприемете

Уверете се, че имате всички документи, необходими за кандидатстване, преди да започнете:

 • документ за самоличност
 • доказателство за продължително пребиваване в Обединеното кралство и (освен ако не кандидатствате като присъединяващ се член на семейство), че то е започнало преди 31.12.2020.
 • доказателство за връзката Ви с член на семейството, който има статут или отговаря на условията за това, ако кандидатствате за присъединяване или оставане с тях в ОК
 • ако подавате късна апликация, трябва да имате доказателство, обясняващо защо не сте го направили преди крайния срок.


Ако сте гражданин на ЕС и имате валиден биометричен паспорт/лична карта или ако сте от страна извън ЕС и имате издадена в ОК биометрична карта за пребиваване (Biometric Residence Card), можете да започнете апликацията от приложението за мобилни телефони EU Exit: ID Document Check.

Въс всички останали случаи, можете да започнете кандидатстването от тук:  https://www.gov.uk/setlined-status-eu-citizens-families/applying-for-setlined-status

Полезни съвети

Хоум офис (Министерството на вътрешните работи на ОК) заяви, че ще предприеме “гъвкав и прагматичен подход” за приемане на закъснели апликации и ще търси причини за даване, а не за отказване на статут.

Запомнете: Ако не сте кандидатствали до 30.06.2021 г., ще се наложи да представите “уважителна причина” защо не сте го направили преди крайния срок.

Някои от тези уважителни причини, посочени от Хоум офис, са (източник https://www.gov.uk/setnged-status-eu-citizens-families/eligibility):

 • Вие сте дете или кандидатствате за дете и не сте знаели, че трябва да го направите
 • Вашият родител/настойник или местни власти не са кандидатствали за Вас, когато сте бил дете
 • имате или сте имали заболяване, което Ви е попречило да кандидатствате
 • нямате физически или умствен капацитет да кандидатствате
 • имате нужда от грижи/подкрепа или тези, които се грижат за Вас, не са знаели за крайния срок
 • били сте жертва на съвременно робство
 • били сте в насилствена или контролираща връзка
 • не сте имали достъп до интернет или достъп до необходимите документи
 • дошли сте в Обединеното кралство с работна/учебна виза и сте отговаряли на условията да кандидатствате по Схемата за уседналост, докато сте били тук, но не сте знаели, че можете да кандидатствате
 • вече сте имали безсрочна виза за постоянно пребиваване (Indefinite Leave to Remain/ILR) и не сте знаели, че можете да кандидатствате по Схемата за уседналост (EUSS)
 • имали сте документ за постоянно пребиваване (Permanent Residence) или документ за пребиваване (Registration Certificate), който е спрял да бъде валиден след 30.06.2021 и не сте знаели, че трябва да кандидатствате по Схемата за уседналост
 • имали сте затруднения да потърсите помощ, за да кандидатствате, поради ограниченията във връзка с пандемията и Ковид-19
 • друга лична или практическа причина, която Ви попречи да кандидатствате

 

Кандидатстването по Схемата за уседналост е безплатно. Може да има обаче допълнителни разходи за превод, вземане на биометрични данни, ползване на услугите на центрове за сканиране на документи за самоличност, както и ако решите да ползвате услугите на независими имиграционни съветници.  

Къде да потърся помощ, ако имам затруднения?

Правителството на Обединеното кралство създаде Центъра за помощ на кандидатстващи по Схемата за уседналост (EU Settlement Scheme Resolution Centre), който може да Ви помогне, ако имате проблеми с Вашата апликация за статут. 

Можете да се свържете с тях онлайн тук: https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/start

Също можете да се обадите на следните телефони:

Ако сте в Обединеното кралство: 0300 123 7379

От понеделник до петък (с изключение на официалните празници), от 8:00 до 20:00 часа

Събота и неделя, от 9:30 до 16:30 часа

Можете да научите повече за таксите за обаждания тук: https://www.gov.uk/call-charges

Ако сте извън Обединеното кралство: +44 (0) 203 080 0010

От понеделник до петък (с изключение на официалните празници), от 8:00 до 20:00 часа

Събота и неделя, от 9:30 до 16:30 часа

Settled е тук за Вас, ако се нуждаете от допълнителна помощ във връзка със Схемата на уседналост за граждани на ЕС.

Можете да ни се обадите на 0330 223 5336.

Или да изпратите имейл на [email protected]

Кандидатстване по Схемата за уседналост за деца

Поради това че Обединеното кралство напусна ЕС, гражданите на ЕС/ЕИЗ/Швейцария, които искат да живеят в Кралството, трябва да кандидатстват за нов имиграционен статут. Схемата за уседналост (EUSS) е създадена, за да предостави този статут.

Всички, включително децата, трябва да подадат молба за статут. За всяко дете трябва да се направи отделна молба. Децата НЕ са включени в молбите на родителите си.

Крайният срок за кандидатстване по Схемата за уседналост за гражданите на ЕС (EUSS)  беше 30.06.2021.

Всеки гражданин на ЕС/ ЕИЗ/Швейцария, който не е кандидатствал по Схемата до този момент и няма алтернативен имиграционен статут, може да бъде счетен за незаконно пребиваващ в Обединеното кралство.

Кои деца имат право да кандидатстват?

 • деца/младежи от държави от ЕС/ЕИЗ/Швейцария, започнали пребиваването си в Обединеното кралство преди 23:00 часа на 31.12.2020.
 • деца/младежи, които не са граждани на ЕС/ЕИЗ/Швейцария, ако техният родител/ настойник (или съпруг/граждански партньор на техния родител/настойник) е гражданин на ЕС/ЕИЗ/Швейцария, който е започнал да живее в Обединеното кралство преди 23:00 часа на 31.12.2020 г.

Децата/младите хора, които имат британско или ирландско гражданство, не е необходимо да кандидатстват по Схемата за уседналост. Ирландските деца могат да кандидатстват, ако желаят. Важно е обаче да не се приема, че децата, родени в Обединеното кралство или Ирландия, автоматично притежават гражданство на тази страна. Препоръчваме на британските/ирландските деца да кандидатстват и получат паспорт, за да докажат своята националност, ако вече нямат такъв.

В повечето случаи децата, родени и осиновени след 31.12.2020, могат да кандидатстват за статут по Схемата за уседналост (EUSS). Ако детето е родено или осиновено в ОК преди 01.04.2021, родителите/настойниците трябва да направят апликация за статут на детето възможно най -скоро.

Ако детето е родено или осиновено в Обединеното кралство на или след 01.04.2021, родителите/настойниците трябва да кандидатстват за статут в рамките на 3 месеца от датата на раждане/осиновяване на детето. Късни апликации за деца ще се приемат, но трябва да обясните защо сте закъснели.

Всяко дете, родено в чужбина на/след 01.01.2021, трябва да кандидатства за влизане в ОК като присъединяващ се член на семейство (joining family member). Ако детето е родено или осиновено в чужбина на/след 01.01.2021 или планирате да пътувате в чужбина, за да раждате, препоръчваме Ви да потърсите правен съвет, преди да пътувате.

Стъпките, които трябва да предприемете

Ако детето има валиден биометричен документ за самоличност, можете да започнете апликацията от приложението за мобилни телефони EU Exit:ID Document Check.

Ако детето няма биометричен документ за самоличност, може да кандидатства от този линк: https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-statusYou should apply for each child through the EU Settlement Scheme portal here: https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status

Ако детето няма документ за самоличност, трябва да се свържете със Центъра за  помощ (EU Settlement Scheme Resolution Centre) и да поискате апликация на хартиен носител (paper application). 

Можете да намерите допълнителна информация за кандидатстване по Схемата за уседналост тук: (връзка към нашата помощна страница в уебсайта „Кандидатсване по Схемата за уседналост (EUSS)“

Полезни съвети

Свързване на молбата на детето с тази на родител/законен настойник, когато започвате процеса на кандидатстване от приложението EU Exit:ID Document Check.

За да кандидатства за дете, родителят/законният настойник трябва да направи нова апликация. Ако детето е под 21 години, родителят/законният настойник може да „свърже“ молбата му със своята собствена. Това означава, че детето автоматично ще получи същия статут като този на родителя/законния настойник.

За да направите това, родителят/настойникът трябва да предостави доказателство за самоличността на детето, да избере опцията че детето кандидатства „като използва пребиваването на родителя/настойника си“, след което да напише уникалния референтен номер (UAN) от апликацията за статут на родителя/настойника, да предостави доказателство за връзката между родителя/настойника и детето (например акт за раждане). Ако детето е живяло в Обединеното кралство преди 01.01.2021, от Хоум офис (Министерството на вътрешните работи на ОК) ще поискат доказателство за това също.

Какви доказателства са необходими, ако апликацията на детето не е свързана с тази на родителя/настойника?

Ако апликацията на дете не е свързана с тази на родител/настойник, например за деца под грижа на социалните служби или ако детето живее и учи в Обединеното кралство, а родителите не са тук, Хоум офис ще се нуждае от доказателства за самоличността на детето и пребиваването му в Обединеното кралство преди 31.12.2020.

В този случай за децата важат същите правила, както за възрастните. Писма или удостоверения от училища, колежи, университети, писма от общопрактикуващи лекари, болници или други здравни специалисти, потвърждаващи посещения, писма от правителствен отдел, обществена служба или благотворителна организация и използвани билети за пътуване могат да се използват като доказателство за пребиваване.

Ако детето има криминално минало?

Препоръчваме ви да потърсите правен съвет, преди да кандидатствате.

Ами ако детето/младежът няма валиден паспорт или лична карта?

В указанията на Хоум офис се посочва, че алтернативни доказателства за самоличност и националност могат да бъдат приети, “ако кандидатстващият не може да получи или представи необходимия документ поради обстоятелства извън техния контрол или поради убедителни лични или практически причини”.

Ако няма възможност за получаване или подновяване на документа за самоличност, най-добре се обадете на Центъра за помощ (EU Settlement Sheme Resolution Centre) на телефон 0300 123 7379, за да обсъдите ситуацията и да поискате апликация на хартиен носител (paper application).

Трябва да продължите да се опитвате да получите паспорт или лична карта за детето, тъй като Хоум офис (Министерството на вътрешните работи на ОК) може да провери какво е било направено в тази насока след подаването на молбата за статут.

Британско гражданство и деца

Децата на граждани на ЕС/ЕИЗ/Швейцария, живеещи в Обединеното кралство, може да имат право на британско гражданство, дори ако родителите им не са граждани на ОК. Ако детето е родено в ОК и поне един от родителите е имал Settled Status или Indefinite Leave to Remain (ILR) по време на раждането, детето може да има право на британско гражданство. 

Не отлагайте кандидатстването за статут по Схемата за уседналост (EUSS). Разглеждането на молбата за гражданство отнема време. Вие можете да кандидатствате за статут по Схемата за уседналост, без това да засяга правото на детето за придобиване на британско гражданство.

Ако имате постоянен статут на уседналост (Settled Status) и планирате да раждате в чужбина, препоръчваме Ви да потърсите правен съвет преди пътуването, тъй като това може да повлияе на правото на детето Ви да придобие автоматично британско гражданство. 

Къде да потърся помощ, ако имам затруднения?

Правителството на Обединеното кралство създаде Центъра за помощ на кандидатстващи по Схемата за уседналост (EU Settlement Scheme Resolution Centre), който може да Ви съдейства, ако имате проблеми с Вашата апликация за статут.

Можете да се свържете с тях онлайн тук: https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/start

Също можете да се обадите на следните телефони:

Ако сте в Обединеното кралство: 0300 123 7379

От понеделник до петък (с изключение на официалните празници), от 8:00 до 20:00 часа

Събота и неделя, от 9:30 до 16:30 часа

Можете да научите повече за таксите за обаждания тук: https://www.gov.uk/call-charges

Ако сте извън Обединеното кралство: +44 (0) 203 080 0010

От понеделник до петък (с изключение на официалните празници), от 8:00 до 20:00 часа

Събота и неделя, от 9:30 до 16:30 часа

Settled е тук за Вас, ако се нуждаете от допълнителна помощ във връзка със Схемата за уседналост за граждани на ЕС.

Можете да ни се обадите на 0330 223 5336.

Или да изпратите имейл на [email protected]

Changes to pre-settled rules

The Home Office announced some changes to EUSS pre-settled status rules on 21st May.

Please do not contact Settled to ask about these changes until we are clearer, as otherwise our service may become overwhelmed.

It is important that we can continue to respond effectively to beneficiaries in need of urgent casework advice and support.
 
We are waiting for more detail, and will update our website information, Facebook forums, and leaflets as soon as possible. Many thanks for your patience and understanding.

The Home Office announcement is here.

We’re here to help you with your Settled Status to remain in the UK. We have 100 volunteers on hand who can provide advice in all EU lanaguages.

Are Children Involved?

Verified by MonsterInsights