Трябва вече да сте получили своя постоянен (settled) или временен (pre-settled) статут, преди Вашите близки да могат да кандидатстват. Лица с двойно гражданство (британско и от страна в ЕИЗ), в определени случаи, също могат да се възползват.  

Уреждане на посещение с право на работа и обучение до 6 месеца в Обединеното кралство за Вашите близки

Като общо правило, близки членове на семейството на граждани на ЕС/ЕИЗ/ Швейцария, които са живели в Обединеното кралство преди/на 31.12.2020, могат да ги посетят и останат с тях с право на работа и образование за период от 6 месеца. Преди да пътуват, Вашите близки трябва да кандидатстват за семейна виза (EUSS family permit). Когато пристигнат в Обединеното кралство, те трябва да направят апликация за временен или постоянен статут в рамките на 3 месеца от датата на тяхното пристигане и преди да изтече валидността на семейната виза (EUSS family permit).

Ако апликацията е успешна, влизането в ОК през всеки граничен пункт би трябвало да е безпроблемно, дори и да не сте с тях. 

Ако Вашият близък опита да пътува до ОК без семейна виза, може да им бъде отказано влизане на границата. 

Ако Вашите близки вече са в Обединеното кралство като посетители (без право на работа или образование), има възможност да кандидатстват за статут по Схемата на уседналост (EUSS) от тук. Но близките Ви, които все още не са в страната, ще трябва първо да кандидатстват за семейна виза (EUSS family permit) преди да пътуват.

Уреждане на трайното преместване на Вашите близки в Обединеното кралство

Има два начина да направите това.

Първият е Вашите близки да кандидатстват за семейна виза (EUSS family permit) и да пътуват до Обединеното кралство. Когато пристигнат в страната, могат да пуснат апликация за статут по Схемата на уседналост (EUSS).

Втората възможност е близките Ви да подадат апликация за статут докато са извън Обединеното кралство. Това е възможно само ако те са граждани на ЕС/ЕИЗ/Швейцария с валиден паспорт или лична карта с биометричен чип. Ако не са граждани на тези страни, но имат валидна биометрична карта за пребиваване, издадена от Обединеното кралство, това също е вариант за тях. Ако Вашите близки нямат тези документи, трябва да кандидатстват за семейна виза (EUSS family permit) и след това да подадат апликация за статут щом пристигнат в Обединеното кралство.

Кои близки членове на семейството могат да кандидатстват за семейна виза (EUSS family permit) или за статут по Схемата на уседналост в Обединеното кралство (EUSS)?

  • Вашият съпруг/съпруга/граждански партньор, ако брака или гражданското партньорство съществуват към 31.12.2020. 
  • Вашият дълготраен партньор/партньорка, с който/която нямате брак (durable partner), но сте живели заедно за 2 или повече години към 31.12.2020 или имате други значителни доказателства за Вашата трайна връзка
  • Вашето (или това на съпруга/съпругата/гражданския ви партньор)  дете/внук/внучка/правнук/правнучка, които не са навършили 21 години. 
  • Вашето (или това на съпруга/съпругата/гражданския ви партньор зависимо дете/внук/внучка/правнук/правнучка, които са над 21 години.
  • Вашите (или тези на съпруга/съпругата/гражданския ви партньор) зависими родители (майка/баща), баба/дядо/прабаба/прадядо

Ако Вашият съпруг/съпруга/граждански партньор е гражданин на Швейцария

Можете да кандидатствате като съпруг/съпруга/граждански партньор на швейцарски гражданин в Обединеното кралство до 31 декември 2025, само при условие, че следните изисквания се отнасят за Вас: 

  • Връзката ви е започнала след 31 декември 2020 год. и преди 31 декември 2025 год. 
  • Връзката ви продължава към момента на кандидатстване 

Близките Ви могат да кандидатстват, ако са граждани на ЕС/ЕИЗ/Швейцария или други страни. 

Важно е те да възнамеряват да се присъединят към Вас при пристигането си в Обединеното кралство. 

Тези правила важат в случай, че гражданин на ЕС/ЕИЗ/Швейцария иска негови близки да се присъединят към него. 

В случай, че близките искат да дойдат в Обединеното кралство на база на връзка с гражданин на ЕС/ЕИЗ/Швейцария, с който са разведени, който е починал или е напуснал страната, ситуацията е по-сложна и трябва да потърсите съвет от специалисти. 

Къде да потърся помощ, ако имам затруднения?

Правителството на Обединеното кралство създаде Центъра за помощ на кандидатстващи по Схемата за уседналост (EU Settlement Scheme Resolution Centre), който може да Ви помогне, ако имате проблеми с Вашата апликация за статут. 

Можете да се свържете с тях онлайн тук: : https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/start

Също можете да се обадите на следните телефони:

Ако сте в Обединеното кралство: 0300 123 7379

От понеделник до петък (с изключение на официалните празници), от 8:00 до 20:00 часа

Събота и неделя, от 9:30 до 16:30 часа

Можете да научите повече за таксите за обаждания тук: https://www.gov.uk/call-charges

Ако сте извън Обединеното кралство: +44 (0) 203 080 0010

От понеделник до петък (с изключение на официалните празници), от 8:00 до 20:00 часа

Събота и неделя, от 9:30 до 16:30 часа

Settled е тук за Вас, ако се нуждаете от допълнителна помощ във връзка със Схемата на уседналост за граждани на ЕС.

Можете да ни се обадите на 0330 223 5336.

Или да изпратите имейл на [email protected]

Кандидатстването за Ваши близки членове на семейството, които искат да се присъединят към Вас, може да е по-сложно и да изисква професионален правен съвет.

We’re here to help you with your Settled Status to remain in the UK. We have 100 volunteers on hand who can provide advice in all EU lanaguages.

Are Children Involved?

Verified by MonsterInsights