Преди временния Ви статут да стане невалиден, Вие трябва да кандидатствате за постоянен статут на уседналост (Settled Status), който също се нарича безсрочно право на пребиваване (Indefinite Leave to Remain/ILR). За да кандидатствате за постоянен статут на уседналост, Вие трябва да сте живели в ОК минимум 5 последователни години. Ако апликацията Ви за постоянен статут (Settled Status) е успешна, Вие ще получите безсрочно право на пребиваване (Indefinite Leave to Remain/ILR). 

Хоум офис би трябвало да има Ваш имейл и мобилен номер. Ако сте ги сменили и имате нови, обновете информацията за тях веднага след промяната. 

Всяка апликация се разглежда индивидуално, затова е важно да изпратите на Хоум офис всички документи, които се изискват и са необходими за положителния изход на Вашата апликация.

Стъпките, които трябва да направите

Процесът на кандидатстване е подобен на този за временен статут (Pre-Settled Status).  За да започнете апликацията за постоянен статут (Settled Status), започвате от приложението за мобилни телефони EU EXIT: ID Document Check и след това продължавате на страницата на правителството.

Вие ще имате нужда от:

 • Биометричен документ за самоличност, който ще можете да сканирате, като използвате приложението за мобилни телефони EU EXIT: ID Document Check 
 • Национален осигурителен номер (NIN), ако имате
 • Имейл
 • Мобилен телефонен номер
 • Доказателства за продължителното Ви пребиваване в ОК (continuous residence)
 • Обяснително писмо и доказателства за по-дълги отсъствия, ако имате

Продължително пребиваване (continuous residence)

За да се квалифицирате за постоянен статут на уседналост (Settled Status), Вие трябва да сте живели минимум 5 последователни години в Обединеното кралство, поне 6 месеца за всеки 12-месечен период. Ако през тези 5 години сте били извън ОК за повече от 6 месеца през който и да е произволно избран 12-месечен период, може да Ви бъде отказан постоянен статут на уседналост.  

Колко дни има в 6-те месеца?

180 дни.

Как да изчислявам отсъствията си?

6-те месеца (180 дни) отсъствие не са ограничени до единичен случай на по-дълъг период извън Обединеното кралство, а включват всички отсъствия, които сте имали и които сумарно надхвърлят 6 месеца. Това означава, че когато има многократни отсъствия, има и многократни потенциални 12-месечни периоди, които могат да се разгледат от Хоум офис. Затова трябва да бъдете внимателни и да се стараете да не допускате отсъствия, които са по-дълги от 6 месеца (поотделно или сумарно) за всеки възможен 12-месечен период. 

Ако сте кандидатствали като присъединяващ се член на семейство (joining family member), продължителното пребиваване (continuous residence) започва от датата на получаване на статута. Изчисляването на отсъствията ще започне от същата дата. 

Кои по-дълги отсъствия са допустими?

Вие може да бъдете одобрен за постоянен статут на уседналост (Settled Status), ако сте започнали пребиваването си в ОК преди или на 31.12.2020, но имате отсъствие по-дълго от 6 месеца и по-кратко от 12 месеца, което е по „важна причина“. Тези причини могат да са:

 • Раждане 
 • Тежко заболяване 
 • Образование
 • Професионално обучение
 • Командировка в чужбина 
 • Ковид-19

Отсъствия с временен статут (Pre-Settled Status)

Отсъствия, по-кратки от 6 месеца

Ако отсъствията Ви са по-малко от 180 дни, изчислени сумарно, за всеки един 12-месечен период от 5-те последователни години, Вие ще можете да кандидатствате за постоянен статут на уседналост (Settled Status), след като навършите 5-те си години пребиваване в ОК. 

Отсъствия по-дълги от 6 месеца, но по-кратки от 24 месеца

Ако отсъствията Ви са повече от 180 дни, изчислени сумарно, за който и да е 12-месечен период от 5-те последователни години и не са по „важна причина“, Вие нямате право да кандидатствате за постоянен статут (Settled Status). Можете обаче да живеете, работите и учите в ОК, до изтичане валидността на временния Ви статут. 

Отсъствия, по-дълги от 24 месеца

Ако сте отсъствали повече от 24 месеца ( едно отсъствие по-дълго от 2 години), Вашият временен статут вече не е валиден и Вие трябва да кандидатствате за виза по имиграционните правила на Обединеното кралство 

Отсъствия поради Ковид-19

За да оправдаете отсъствие, по-кратко от 12 месеца и причинено от пандемията, Вие можете да изтъкнете всяка една причина, свързана с Ковид-19, когато кандидатствате за постоянен статут на уседналост (Settled Status). Имайте предвид че времето, през което сте отсъствали, ще бъде преценено. Например, строгите рестрикции в ОК (lockdowns) започнаха през март 2020 и приключиха през юли 2021.

 

Ето няколко приемливи обяснения за отсъствия, свързани с коронавируса:

 • Вие се чувствахте в по-голяма безопасност там, където избрахте да отидете и стоите, отколкото в ОК
 • Вие работехте или учихте от вкъщи, докато бяхте извън ОК
 • Вие останахте без работа в ОК и се върнахте в страната си, за да живеете със семейството си

Отсъствия по-дълги от 12 месеца поради Ковид-19

Ако Хоум офис приеме че причината за Вашето отсъствие е Ковид-19, първите 12 месеца от отсъствието ще се считат за част от Вашето продължително пребиваване (continuous residence). Но поради „допълнителните“ месеци (X) на отсъствие, квалификационния период от 5 години, ще трябва да бъде удължен на 5 години + X месеци. Това означава, че когато кандидатствате за постоянен статут на уседналост (Settled Status), Вие ще трябва да докажете, че сте живели в ОК за 5 последователни години + X месеца, където X = броя на „допълнителните ”месеци, през които сте отсъствали от ОК.  

Как се изчисляват 2 по-дълги от 6 месеца отсъствия?

Поне едно от двете по-дълги отсъствия, трябва да бъде поради пандемията: 

Първо отсъствие – само първите 12 месеца от отсъствието могат да се използват като част от Вашето 5-годишно продължително пребиваване (continuous residence).

Второ отсъствие – само първите 6 месеца от Вашето отсъствие могат да се използват като част от Вашето 5-годишно продължително пребиваване (continuous residence).

Вие ще можете да кандидатствате за постоянен статут на уседналост (Settled Status), ако можете да докажете че сте пребивавали в ОК за 5 последователни години + X месеца, където X = броя на „допълнителните ”месеци, в които сте отсъствали от ОК. 

Подаване на втора апликация за временен статут (Pre-Settled Status) поради Ковид-19

Може да се наложи да направите втора апликация за временен статут (Pre-Settled Status), ако квалификационния Ви период се удължи, за да покрие „допълнителните“ месеци отсъствие поради Ковид-19. 

Вие ще трябва да направите и изпратите втора апликация, като използвате приложението за мобилни телефони EU Exit: ID Document Check и ще имате нужда от:

 • Валиден биометричен документ за самоличност.
 • Доказателства за причината за отсъствието и показващи че не сте нарушили продължителното си пребиваване, след като сте се върнали в ОК. 

We’re here to help you with your Settled Status to remain in the UK. We have 100 volunteers on hand who can provide advice in all EU lanaguages.

Are Children Involved?

Verified by MonsterInsights