Waxaan ka waynahay 60 sano

Qorshaha Dejinta EU waxay qusaysaa muwaadiniyiinta EU oo dhan, hadday tahay intay UK joogeen ama hadday guursadeen Muwaadin Ingriisa ama aysan guursan.

Haddaad timid ka hor Disembar 1988, waxay u badan tahay inaad haysatid Joogidda aan Xadka Lahayn, aqoonsi sawir buluug ah leh, lana xiriira shaabad ku taala baasaaboorka. Hadday saas tahay, uma baahnid inaad codsato, waayo Xaaladda Deggan wa nooc Joogidda aan Xadka Lahayn ah. Hase ahaatee, waxaa laga yaabaa inay jiraan sababo inaad samayso ah. Tusaale ahaan, haddii uu jiro heshiis, muwaadiniinta EU waxay heli doonaan xuquuqo dheeraad ah iyo waqti dheer oo fasax ah oo ay ka maqnaan karaan UK (shan sano, intay labo ahaan lahayd).

Haddaad haysatid Joogidda aan Xadka Lahayn ah laakiin adan keeni karin caddeyn, tusaale ahaan waxaa kaa lumay dukumiintigaagi ama ay kaa halaabeen sababo awgood, aadna timid UK ka hor 31dii Disembar 1988, waxaa laga yaabaa inaad awoodoo inaad ku codsato qorshaha Windrush hoos taga.

Waxaad la kulmi kartaa caqabado kale, sida dhibaatooyinka helitaanka macluumaadka khadka internetka ama inaad taleefoonka moobaylka aad taswiir kaga qaado dukumiintiyada. Haddii uusan jirin qof qaraabo ah oo ku caawin kara, xarunta iskaanka iyo Adeegga Mucaawinda Internetka ayaa ka caawin kara arrintan.

Age UK (https://www.ageuk.org.uk) waxay ku shaqeysaa khadka caawinta oo furan maalin kasta inta u dhexeysa 7-da subaxnimo illaa iyo 8-da fiidnimo, inkastooy kaa caawin karin codsigaaga, waxay awoodi karaan inay kugu jiheeyaan meeelo kale oo taageero iyo talo ku siin kara. Waxaad si bilaash ah uga wici kartaa 0800 678 1602.

...