Mám pochybnú alebo neistú prácu

Približne jeden z deviatich pracovníkov v Spojenom kráľovstve pracuje pri neistých pracovných podmienkach. Patrí sem nízko platená samostatná zárobková činnosť, zmluvy s nulovým pracovným časom alebo práca cez agentúru. Mnoho ľudí pracuje vo sfére založenej na príležitostných pracovných výkonoch na dohodu (tzv. gig-economy), kde sú prostredníctvom aplikácií odkázaní na krátkodobé, nestabilné zákazky.

Možno nemáte stabilnú pracovnú zmluvu ani číslo v národnom systéme poistenia (National Insurance Number – NIN). Je možné, že sa sťahujete z jedného deleného ubytovania do druhého a nemáte v banke žiadny účet. Okrem neistoty v zamestnaní to znamená, že môžete mať ťažkosti aj pri dokazovaní svojho pobytu v Spojenom kráľovstve.

Mali by ste podniknúť tieto kroky:

  1. Pred tým, ako začnete s podávaním žiadosti, sa uistite, že váš pas alebo občiansky preukaz je platný. Ak nemáte platný doklad totožnosti, urýchlene sa obráťte na svoje veľvyslanectvo alebo konzulát, aby ste získali nový pas alebo občiansky preukaz.
  2. Zhromaždite všetky dôkazy o pobyte, ktoré máte od svojho príchodu do Spojeného kráľovstva, vrátane účtov, nájomných zmlúv alebo cestovných lístkov. Úplný zoznam nájdete v kontrolnom zozname ministerstva vnútra.
  3. Obráťte sa na svojich zamestnávateľov, aby vám poskytli výplatné pásky.

Ak je pre vás problém prístup k počítaču, môžete to skúsiť v miestnej knižnici alebo vám pomôže digitálna služba s asistenciou.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky alebo obavy v súvislosti s právnymi aspektmi svojho imigračného statusu, odporúčame vám obrátiť sa na našu partnerskú charitatívnu organizáciu Here for Good:

Právne aspekty

Ak máte otázky alebo pochybnosti o právnych aspektoch svojho imigračného statusu alebo ak máte obavy v súvislosti so svojím trestným odsúdením, odporúčame vám obrátiť sa na našu partnerskú charitatívnu organizáciu Here for Good.

The Law Centres Network vám v závislosti od miesta vášho pobytu v Spojenom kráľovstve môže tiež poskytnúť poradenstvo.

Wales

Ak sa nachádzate vo Walese, môžete kontaktovať Newfields Law na adrese info@newfieldslaw.com. Táto organizácia je waleskou vládou poverená poskytovať bezplatné právne poradenstvo a podporu.

Škótsko

Našou partnerskou organizáciou v Škótsku je Citizens Rights Project. Môže vás navigovať k podpore a poradenstvu pri podávaní žiadostí v rámci systému regulácie pobytu pre občanov EÚ.

Severné Írsko

V Severnom Írsku poskytuje usmernenia a poradenstvo o systéme regulácie pobytu pre občanov EÚ Advice NI, nezávislá poradenská sieť.


Môžete nám tiež nechať odkaz tu, a my vás nasmerujeme k ďalšej podpore. Zvyčajne odpovedáme do jedného pracovného dňa.

Odbory

Na účely akéhokoľvek iného poradenstva, ktoré sa priamo netýka vášho imigračného statusu, vám odporúčame obrátiť sa na príslušné odbory: