Mám nad 60 rokov

Systém regulácie pobytu pre občanov EÚ sa uplatňuje na všetkých občanov EÚ bez ohľadu na dĺžku ich pobytu v Spojenom kráľovstve a nezávisle od toho, či sú manželskými partnermi britského občana.

Ak ste prišli pred 31. decembrom 1988, pravdepodobne už máte povolenie na trvalý pobyt (ILR), modrý identifikačný doklad s fotografiou, ku ktorému patrí pečiatka v pase. V takomto prípade nemusíte podávať žiadnu žiadosť, pretože status usadenej osoby je jednou z foriem ILR. Môžu však existovať dôvody, pre ktoré je dobré žiadosť podať. Ak sa prijme dohoda, získajú napríklad občania EÚ dodatočné práva a poskytne sa im dlhšie obdobie, počas ktorého nemusia byť v Spojenom kráľovstve prítomní (päť rokov namiesto dvoch).

Ak máte povolenie na trvalý pobyt (ILR) a nemôžete o tom poskytnúť dôkaz, napríklad ak ste stratili dokumenty alebo ak boli z nejakého dôvodu skartované, a ak ste do Spojeného kráľovstva prišli pred 31. decembrom 1988, môžete podať žiadosť aj v rámci tzv. windrushského postupu.

Môžete sa stretnúť aj s inými prekážkami, ako napr. s prístupom k informáciám na internete alebo s ovládaním mobilného telefónu pri skenovaní dokumentov. Ak vám nemá kto pomôcť, obráťte sa na skenovacie centrum a digitálnu službu s asistenciou.

Organizácia Age UK (https://www.ageuk.org.uk) prevádzkuje linku pomoci denne od 7.00 do 20.00 hod. Aj keď vám nemôžu pomôcť so samotnou žiadosťou, vedia vám odporučiť ďalšie zdroje poradenstva a podpory. Môžete im zavolať bezplatne na číslo 0800 678 1602.

Právne aspekty

Ak máte otázky alebo pochybnosti o právnych aspektoch svojho imigračného statusu alebo ak máte obavy v súvislosti so svojím trestným odsúdením, odporúčame vám obrátiť sa na našu partnerskú charitatívnu organizáciu Here for Good.

The Law Centres Network vám v závislosti od miesta vášho pobytu v Spojenom kráľovstve môže tiež poskytnúť poradenstvo.

Wales

Ak sa nachádzate vo Walese, môžete kontaktovať Newfields Law na adrese info@newfieldslaw.com. Táto organizácia je waleskou vládou poverená poskytovať bezplatné právne poradenstvo a podporu.

Škótsko

Našou partnerskou organizáciou v Škótsku je Citizens Rights Project. Môže vás navigovať k podpore a poradenstvu pri podávaní žiadostí v rámci systému regulácie pobytu pre občanov EÚ.

Severné Írsko

V Severnom Írsku poskytuje usmernenia a poradenstvo o systéme regulácie pobytu pre občanov EÚ Advice NI, nezávislá poradenská sieť.


Môžete nám tiež nechať odkaz tu, a my vás nasmerujeme k ďalšej podpore. Zvyčajne odpovedáme do jedného pracovného dňa.