Čelím alebo čelil/a som modernému otroctvu

Ak nemáte prístup k svojmu pasu alebo občianskemu preukazu, môže to byť preto, že vám ho niekto vzal a nechce vám ho vrátiť. Môžno sa bojíte opýtať alebo ani neviete, kde vaše doklady sú ani kto ich má.

Je možné, že žijete v delenom ubytovaní, ktoré vám poskytuje osoba, pre ktorú pracujete, nemáte však nájomnú ani pracovnú zmluvu, ktorá by mohla doložiť, kde a ako dlho žijete.

Je možné, že vás do tejto krajiny priviedli s prísľubom práce, ale vzali vám pas a nútili vás pracovať dlhé hodiny za nízku mzdu alebo bezplatne. Bez občianskeho preukazu alebo pasu ste však nemohli alebo nemôžete z práce odísť.

Vo všetkých týchto prípadoch je pravdepodobné, že ste obeťou moderného otroctva a pred tým, ako budete môcť požiadať o status usadenej osoby, musíte vyhľadať pomoc.

Zmeniť vašu situáciu vám môže pomôcť organizácia Unseen. Ich linka pomoci:

08000 121700

Modern Slavery Helpline

Organizácia Hope for Justicetiež poskytuje podporu a poradenstvo pri zisťovaní príznakov obchodovania s ľuďmi a informácie o tom, kde nahlásiť problém. Organizáciu Hope for Justice môžete kontaktovať na

0300 008 8000 (poplatok za miestny hovor)

alebo e-mailom na info.uk@hopeforjustice.org.

Ak ste v priamom nebezpečenstve, zavolajte na číslo 999.

Aj ak ste dokázali svoju situáciu opustiť a teraz ste v bezpečí, je stále možné, že bude pre vás komplikované poskytnúť doklad totožnosti a dôkaz o pobyte, ktoré sú pri podaní žiadosti o status usadenej osoby z EÚ potrebné. V takomto prípade vám odporúčame kontaktovať našu partnerskú charitatívnu organizáciu Here for Good, ktorá poskytuje právne poradenstvo.

Právne aspekty

Ak máte otázky alebo pochybnosti o právnych aspektoch svojho imigračného statusu alebo ak máte obavy v súvislosti so svojím trestným odsúdením, odporúčame vám obrátiť sa na našu partnerskú charitatívnu organizáciu Here for Good.

The Law Centres Network vám v závislosti od miesta vášho pobytu v Spojenom kráľovstve môže tiež poskytnúť poradenstvo.

Wales

Ak sa nachádzate vo Walese, môžete kontaktovať Newfields Law na adrese info@newfieldslaw.com. Táto organizácia je waleskou vládou poverená poskytovať bezplatné právne poradenstvo a podporu.

Škótsko

Našou partnerskou organizáciou v Škótsku je Citizens Rights Project. Môže vás navigovať k podpore a poradenstvu pri podávaní žiadostí v rámci systému regulácie pobytu pre občanov EÚ.

Severné Írsko

V Severnom Írsku poskytuje usmernenia a poradenstvo o systéme regulácie pobytu pre občanov EÚ Advice NI, nezávislá poradenská sieť.


Môžete nám tiež nechať odkaz tu, a my vás nasmerujeme k ďalšej podpore. Zvyčajne odpovedáme do jedného pracovného dňa.