Mám zdravotné postihnutie

Predpokladáme, že keď ste sa dostali k týmto stránkam, máte prístup k informáciám na počítači alebo na smartfóne alebo že vám pomáha niekto z rodiny či opatrovateľ. Ak je to tak, člen rodiny alebo ošetrovateľ vám môže pomôcť podať žiadosť online.

Ak takúto možnosť nemáte alebo ak tu hľadáte osobitné usmernenia pre niekoho so zdravotným postihnutím či znevýhodnením, môžete sa obrátiť na viacero služieb.

Digitálna služba s asistenciou vám pomôže s prístupom k internetovej žiadosti, a to buď na určenom mieste, alebo v prípade potreby u vás doma. Nedokážu vám poradiť priamo v súvislosti so žiadosťou, ale vedia vám pomôcť s prístupom k počítaču.

Organizácia Royal Society for Deaf People ponúka podujatia v znakovom jazyku, a to buď online, alebo na viacerých miestach v celej krajine.

Právne aspekty

Ak máte otázky alebo pochybnosti o právnych aspektoch svojho imigračného statusu alebo ak máte obavy v súvislosti so svojím trestným odsúdením, odporúčame vám obrátiť sa na našu partnerskú charitatívnu organizáciu Here for Good.

The Law Centres Network vám v závislosti od miesta vášho pobytu v Spojenom kráľovstve môže tiež poskytnúť poradenstvo.

Wales

Ak sa nachádzate vo Walese, môžete kontaktovať Newfields Law na adrese info@newfieldslaw.com. Táto organizácia je waleskou vládou poverená poskytovať bezplatné právne poradenstvo a podporu.

Škótsko

Našou partnerskou organizáciou v Škótsku je Citizens Rights Project. Môže vás navigovať k podpore a poradenstvu pri podávaní žiadostí v rámci systému regulácie pobytu pre občanov EÚ.

Severné Írsko

V Severnom Írsku poskytuje usmernenia a poradenstvo o systéme regulácie pobytu pre občanov EÚ Advice NI, nezávislá poradenská sieť.


Môžete nám tiež nechať odkaz tu, a my vás nasmerujeme k ďalšej podpore. Zvyčajne odpovedáme do jedného pracovného dňa.