Moje okolnosti

Settled sa ako charitatívna organizácia zameriava na tých občanov EÚ, EHP a Švajčiarska, ktorí môžu byť vystavení riziku, a pomáha im zaistiť si v Spojenom kráľovstve imigračný status.

Všeobecné poradenstvo nájdete na stránkach Žiadosť o status usadenej osoby.

V Settled sme pre pre vás pripravili stránky s radami relevantnými pre vaše okolnosti.

Ľutujeme, táto stránka je dostupná len v Angličtina (Britská).
Ľutujeme, táto stránka je dostupná len v Angličtina (Britská).
Settled Status banner - over 60
Systém regulácie pobytu pre občanov EÚ sa uplatňuje na všetkých občanov EÚ bez ohľadu na dĺžku ich pobytu v Spojenom kráľovstve a nezávisle od toho, či sú manželskými partnermi britského občana. Ak ste prišli pred [...]
Illustration of woman in wheelchair
Predpokladáme, že keď ste sa dostali k týmto stránkam, máte prístup k informáciám na počítači alebo na smartfóne alebo že vám pomáha niekto z rodiny či opatrovateľ. Ak je to tak, člen rodiny alebo ošetrovateľ [...]
Settled Status banner - Roma
Ako Róm/Rómka môžete požiadať o status usadenej osoby, ak máte štátne občianstvo niektorej z krajín EÚ. Ak máte smartfón so systémom Android a pas alebo občiansky preukaz, môžete si overiť, či si viete stiahnuť aplikáciu a začať [...]
Settled Status banner - outside the EU (non-EU)
Ak ste z krajiny mimo EÚ, žiadosť môžete podať v týchto prípadoch: ste rodinný príslušník občana EÚ, EHP alebo Švajčiarska, ste rodinný príslušník britského občana a spolu žijete mimo Spojeného kráľovstva v krajine EHP, ste [...]
Settled Status banner - child or young adult out of care
Ak si bez opatery, miestne úrady, ktoré tvoju opateru zaisťovali, môžu byť v závislosti od tvojho veku naďalej zodpovedné za tvoju žiadosť. V ich príslušnosti je identifikácia oprávnených detí vrátane tých, kde má úrad rodičovské [...]
Settled Status banner - homeless or no fixed address
Okolnosť, že ste bez domova alebo nemáte stálu adresu, vám v podaní žiadosti o status usadenej osoby nebráni. Môže byť pre vás však problematické poskytnúť niektoré informácie, ktoré vyžaduje ministerstvo vnútra.. Môžete mať napríklad ťažkosti pri [...]
Settled Status banner - insecure work
Približne jeden z deviatich pracovníkov v Spojenom kráľovstve pracuje pri neistých pracovných podmienkach. Patrí sem nízko platená samostatná zárobková činnosť, zmluvy s nulovým pracovným časom alebo práca cez agentúru. Mnoho ľudí pracuje vo sfére založenej [...]
Settled Status banner - victim of abuse
Vaše osobné okolnosti vám môžu komplikovať podanie žiadosti o status usadenej osoby, poskytnutie dôkazov o pobyte alebo predloženie dokladu totožnosti. Možno sa tiež obávate o svoju bezpečnosť a bezpečnosť iných osôb alebo o použitie informácií, [...]
Settled Status banner - victim of slavery
Ak nemáte prístup k svojmu pasu alebo občianskemu preukazu, môže to byť preto, že vám ho niekto vzal a nechce vám ho vrátiť. Môžno sa bojíte opýtať alebo ani neviete, kde vaše doklady sú ani [...]

Všeobecné poradenstvo nájdete na stránkach Žiadosť o status usadenej osoby.