Status usadenej osoby a vy

Ak ste

  • občan/občianka EÚ alebo občan/občianka Nórska, Islandu, Lichtenštajnska alebo Švajčiarska,
  • žijete v Spojenom kráľovstve

a chcete tu ostať aj po tom, ako Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ, budete musieť požiadať o nový imigračný status. Možno ste si toho vedomí, ale máte pocit, že v súvislosti prístupom k procesu podania žiadosti sa stretávate s problémami. Alebo sa možno pokúšate pomôcť niekomu, kto takýmto problémom čelí. Settled je nová charitatívna organizácia s poslaním usmerňovať, poskytovať informácie a pomáhať občanom EÚ, ktorým hrozí, že zostanú v dôsledku svojich osobitných životných okolností pozadu.

Settled Status EU countries map including EEA & Switzerland

Koho sa to týka?

Týka sa to štátnych občanov

27 krajín EÚ: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko
plus krajín EHP: Nórsko, Island, Lichtenštajnsko
a: Švajčiarsko.

O statuse usadenej osoby: Prečo musím požiadať o pokračovanie pobytu v Spojenom kráľovstve?