Należę do mniejszości romskiej

Romowie i Romki mogą ubiegać się o status osoby osiedlonej pod warunkiem, że posiadają obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej.

Osoby posiadające smartfon z Androidem oraz paszport lub dowód osobisty, powinny podąć próbę zainstalowania aplikacji i złożenia wniosku. Osoby nie posiadające smartfonu lub odpowiedniego telefonu komórkowego, mogą zeskanować dokumenty w jednym ze specjalnie powołanych do tego centrów. Aby skorzystać z pomocy centrum należy umówić się na spotkanie i uiścić opłatę.

Ministerstwo spraw wewnętrznych opublikowało wytyczne określające dokumenty uznawane za dowód pobytu. Wśród nich jest również zaświadczenie wydane przez zarejestrowaną fundację charytatywną lub inną organizację, z którą wnioskodawca jest od pewnego czasu w kontakcie.

Członkowie bliskich rodzin, nie będący obywatelami państw objętych programem osiedleńczym dla obywateli Unii Europejskiej, mogą również ubiegać się o status osoby osiedlonej, pod warunkiem, że mieszkają z osobą objętą tym programem i planują pozostać w kraju. Ich wniosek może zostać wypełniony po uprzednim przesłaniu wniosku obywatela Unii Europejskiej.

Po dodatkowe informacje należy zwrócić się do organizacji wspierającej mniejszość romską Roma Support Group, która udziela również konkretnych porad w sprawie brexitu.

Organizacja Travelling Ahead prowadzi swoją działalność I niesie pomoc w Walii.

Zagadnienia prawne

Pytania lub wątpliwości dotyczące kwestii prawnych związanych ze statusem imigracyjnym, lub z otrzymanym wyrokiem sądowym, należy kierować pod adresem naszej partnerskiej organizacji charytatywnej Here for Good.

Zależnie od lokalizacji, pomocy może udzielić również organizacja The Law Centres Network.

Walia

Osoby przebywające w Walii mogą kontaktować się z Newfields Law: info@newfieldslaw.com – organizacją działającą przy rządzie walijskim, świadczącą usługi pomocy i wsparcia prawnego.

Szkocja

Partnerem Settled w Szkocji jest Citizens Rights Project – organizacja, która wskaże dokąd udać się po wsparcie i pomoc w procesie aplikacyjnym w ramach programu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej.

Irlandia Północna

W Irlandii Północnej, ubiegającym się o status osoby osiedlonej pomocy i wsparcia udziela niezależna grupa doradcza Advice NI.


Można również wypełnić nasz  formularz kontaktowy. Po jego otrzymaniu nawiążemy kontakt i doradzimy dokąd udać się po pomoc. Odpowiedzi udzielamy zazwyczaj w ciągu jednego dnia roboczego.