Jestem ofiarą lub ocaleńcem z przemocy domowej

Różne okoliczności życiowe mogą utrudnić złożenie wniosku o status osoby osiedlonej, lub uniemożliwić przedstawienie dowodu pobytu oraz wymaganego dowodu tożsamości. Mogą również pojawić się obawy o bezpieczeństwo własne lub innych osób, oraz wątpliwości co do sposobu wykorzystania przekazanych we wniosku informacji.

Brak paszportu lub dowodu osobistego również może stanowić problem, tak samo jak trudności z przedstawieniem dokumentacji potwierdzającej długość pobytu w Zjednoczonym Królestwie. Osobom nieposiadającym dokumentu tożsamości radzimy w pierwszej kolejności kontakt z rodzimym konsulatem lub ambasadą celem zgłoszenia kradzieży lub zaginięcia dokumentu i uzyskania nowego paszportu bądź dowodu osobistego.

Pobyt w Zjednoczonym Królestwie można potwierdzić na wiele różnych sposobów – brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych udostępniło listę uznawanych dokumentów. Osoby będące w posiadaniu takich dokumentów powinny przetrzymywać je w bezpiecznym miejscu lub przekazać na przechowanie zaufanej osobie. Opuszczając trudną sytuację, jeśli to możliwe i bezpieczne, warto spróbować zabrać ze sobą istotne dokumenty.

Jeśli wymagane dokumenty są niedostępne, a ich odzyskanie byłoby trudne, sugerujemy zwrócenie się o pomoc do linii doradczej Rights for Women.

Ofiary przemocy domowej mogą zwrócić się po pomoc, wsparcie i poradę do działającej lokalnie na rzecz ofiar przemocy domowej organizacji Women’s Aid w AngliiSzkocjiWalii oraz Irlandii Północnej.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia, należy zadzwonić pod 999.

Osoby będące w posiadaniu, lub mające dostęp do potrzebnych dokumentów mogą rozpocząć proces aplikacyjny  tutaj. Osoby nie mające dostępu do odpowiedniego smartfonu mogą wysłać dokumenty pocztą, lub zeskanować je w jednym ze specjalnie powołanych do tego centrów. Aby skorzystać z pomocy centrum należy umówić się na spotkanie. Usługa jest płatna i wynosi średnio ok. £14 za każdy wniosek.

Zagadnienia prawne

Pytania lub wątpliwości dotyczące kwestii prawnych związanych ze statusem imigracyjnym, lub z otrzymanym wyrokiem sądowym, należy kierować pod adresem naszej partnerskiej organizacji charytatywnej Here for Good.

Zależnie od lokalizacji, pomocy może udzielić również organizacja The Law Centres Network.

Walia

Osoby przebywające w Walii mogą kontaktować się z Newfields Law: info@newfieldslaw.com – organizacją działającą przy rządzie walijskim, świadczącą usługi pomocy i wsparcia prawnego.

Szkocja

Partnerem Settled w Szkocji jest Citizens Rights Project – organizacja, która wskaże dokąd udać się po wsparcie i pomoc w procesie aplikacyjnym w ramach programu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej.

Irlandia Północna

W Irlandii Północnej, ubiegającym się o status osoby osiedlonej pomocy i wsparcia udziela niezależna grupa doradcza Advice NI.


Można również wypełnić nasz  formularz kontaktowy. Po jego otrzymaniu nawiążemy kontakt i doradzimy dokąd udać się po pomoc. Odpowiedzi udzielamy zazwyczaj w ciągu jednego dnia roboczego.