Moja sytuacja

Settled to organizacja charytatywna, oferująca pomoc zagrożonym pominięciem obywatelom Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, w uzyskaniu odpowiedniego brytyjskiego statusu imigracyjnego.

W celu zasięgnięcia ogólnych informacji, zapraszamy do zakładki Status osoby osiedlonej.

Zespół Settled przygotował wskazówki i zalecenia stosowne do sytuacji indywidualnej.

Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Brytyjski Angielski.
Przepraszamy, ten wpis jest dostępny tylko w języku Brytyjski Angielski.
Settled Status banner - over 60
Programem osiedleńczym dla obywateli Unii Europejskiej objęci są wszyscy obywatele Unii Europejskiej, bez względu na długość ich pobytu w Zjednoczonym Królestwie czy małżeństwo z obywatelem brytyjskim. Osoby, które do kraju przybyły przed 31 grudnia 1988 [...]
Illustration of woman in wheelchair
Osoby niepełnosprawne, które znalazły się na tej stronie, są prawdopodobnie w stanie dotrzeć do informacji na komputerze lub smartfonie samodzielnie,  z pomocą krewnego lub opiekuna. W takiej sytuacji wypełnienie wniosku online – samodzielnie lub z [...]
Settled Status banner - Roma
Romowie i Romki mogą ubiegać się o status osoby osiedlonej pod warunkiem, że posiadają obywatelstwo jednego z państw Unii Europejskiej. Osoby posiadające smartfon z Androidem oraz paszport lub dowód osobisty, powinny podąć próbę zainstalowania aplikacji [...]
Settled Status banner - outside the EU (non-EU)
Obywatel państwa spoza Unii Europejskiej może ubiegać się o status osoby osiedlonej jeśli: jest członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii; jest członkiem rodziny obywatela brytyjskiego, z którym razem mieszkają poza obszarem [...]
Settled Status banner - child or young adult out of care
W przypadku osób, które wyszły spod opieki instytucji państwowych, w zależności od wieku, odpowiedzialność za złożenie wniosku może leżeć po stronie władz lokalnych zapewniających dotychczasową opiekę. To do nich należy obowiązek zidentyfikowania nieletnich objętych programem [...]
Settled Status banner - homeless or no fixed address
Bezdomność lub brak stałego adresu zamieszkania nie stoją na przeszkodzie do ubiegania się o status osoby osiedlonej, ale mogą wystąpić trudności z dostarczeniem informacji wymaganych przez brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych. Na przykład udokumentowanie pobytu w [...]
Settled Status banner - insecure work
Około 1 z 9 pracowników w Zjednoczonym Królestwie pozostaje w niepewnym zatrudnieniu –  niskopłatna praca na samozatrudnieniu, na umowie nieregulującej godzin pracy lub tymczasowa, za pośrednictwem agencji pracy. Wiele osób funkcjonuje na rynku umów krótkoterminowych [...]
Settled Status banner - victim of abuse
Różne okoliczności życiowe mogą utrudnić złożenie wniosku o status osoby osiedlonej, lub uniemożliwić przedstawienie dowodu pobytu oraz wymaganego dowodu tożsamości. Mogą również pojawić się obawy o bezpieczeństwo własne lub innych osób, oraz wątpliwości co do [...]
Settled Status banner - victim of slavery
Przyczyną braku dostępu do paszportu lub dowodu osobistego bywa odebranie dokumentu przez osobę trzecią, która odmawia jego zwrotu. Osoby pozbawione dokumentów często boją się zażądać ich zwrotu lub po prostu nie wiedzą, kto jest w [...]

Porady ogólne znajdują się na stronie Status osoby osiedlonej.