Status osoby osiedlonej dla Ciebie

Obywatele

  • Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub Szwajcarii,
  • mieszkający w Zjednoczonym Królestwie,

którzy po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej pragną pozostać w kraju, będą musieli ubiegać się o nowy status imigracyjny.

Niektórzy próbujący dopełnić tego obowiązku mogą mieć trudności z uzyskaniem dostępu do procesu aplikacyjnego.

Inni mogą chcieć pomóc komuś, kto nie radzi sobie ze złożeniem wniosku.

Settled to nowa fundacja charytatywna, której misją jest udzielanie porad, informacji oraz wsparcia obywatelom Unii Europejskiej, zagrożonym pominięciem z powodu sytuacji życiowej.

Settled Status EU countries map including EEA & Switzerland

Kogo dotyczy ten obowiązek?

Programem objęci są obywatele:

27 państw członkowskich Unii Europejskiej:
Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Republiki Cypryjskiej, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Malty, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii oraz Szwecji.
oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii, Liechtensteinu
oraz: Szwajcarii.

Informacje o statusie osoby osiedlonej: Dlaczego muszę złożyć wiosek aby zachować prawo pobytu w Zjednoczonym Królestwie?