„Letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás igénylése

Ezen az oldalon választ talál a „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállással és az igényléssel kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.

Mi az a Brexit?

Az Egyesült Királyság állampolgárai a kormány által kiírt és 2016. június 23-án megtartott népszavazás keretében megszavazták az Unióból való kilépést.

A Brexit az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésére használt népszerű kifejezés. Jelenleg ennek kitűzött dátuma legfeljebb 2020. január 31., miután az Unió a határidő meghosszabbítását engedélyezte. A kilépés pontos feltételeit az Egyesült Királyság országgyűlésének még el kell fogadnia, habár az országos választásokat az Egyesült Királyságban 2019. december 12-re írták ki. Az Unióval való megállapodást a következő kormány és országgyűlés feladata lesz véglegesíteni.

A Brexit azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság uniós tagságának részeként alkalmazott feltételek és megállapodások megszünnek. Új feltételeket kell alkalmazni, ideértve azokat is, amelyek a már az Egyesült Királyságban tartózkodó uniós polgárok szabad tartózkodáshoz és munkavégzéshez való jogára vonatkoznak.

Az érintett uniós polgárok a 27 uniós ország (Ausztria, Belgium, Bulgária, Cseh Köztársaság, Ciprusi Köztársaság, Dánia, Észtország, Franciaország, Finnország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia) állampolgárai, valamint érintettek az EGT-országok (Izland, Liechtenstein, Norvégia) és Svájc állampolgárai.

Az egyszerűség kedvéért ezen a weboldalon uniós polgárokra hivatkozunk, azonban eltérő megjelölés hiányában ez ténylegesen az előző bekezdésben szereplő 31 ország állampolgárait jelenti.

Mit jelent ez a számomra?

Ha ön uniós ország/EGT-ország állampolgára vagy Svájci állampolgár és az Egyesült Királyságban él, az Egyesült Királyságban a továbbiakban nem lesz alkalmazandó az a szerződés, amely védi az ön Egyesült Királyságban történő tartózkodáshoz és munkavégzéshez való jogait.

Az EU és az Egyesült Királyság az Egyesült Királyságban élő uniós polgárok vonatkozásában megállapodott bizonyos feltételekről és védelemről, hogy ön és családja az Egyesült Királyságban tartózkodhasson és végezhessen munkát, valamint megőrizze az ellátásokhoz, juttatásokhoz és egészségügyi ellátáshoz való jogát.

Előfordulhat, hogy az Egyesült Királyság úgy dönt, megállapodás nélkül lép ki az Unióból; ez az úgynevezett megállapodás nélküli forgatókönyv. Az Egyesült Királyság kormánya azonban úgy nyilatkozott, hogy ez utóbbi esetben is tiszteletben tartja a polgárok jogaival kapcsolatban megkötött megállapodásokat.

Az Egyesült Királyság egy ettől független, azonban hasonló megállapodást hozott létre az EGT-országokkal és Svájccal, így Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc állampolgáriait nem érinti, ha nem születik megállapodás.

Mit kell tennem?

Az Egyesült Királyságban tartózkodó uniós polgároknak/EGT-állampolgároknak és svájci állampolgároknak új bevándorlói jogállásért kell folyamodniuk, hogy továbbra is az Egyesült Királyságban élhessenek és dolgozhassanak, valamint hogy továbbra is hozzáférjenek az őket megillető egészségügyi ellátáshoz és társadalombiztosítási ellátásokhoz. Ez az új jogállás az ún. „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás és az e jogállás végrehajtását szolgáló szabályozás az ún. uniós polgárok letelepedési rendszere.

A kérelem benyújtásának határideje 2021. június 30., de határozottan javasoljuk, hogy kérelmét 2020. december 31-ig nyújtsa be. Az ezt követő 6 hónapos türelmi időszak azt a célt szolgálja, hogy az uniós polgároknak több idejük legyen a kérelem benyújtására, de ebben az időszakban már nehezebbé válik a lakhatáshoz, munkavállaláshoz, egészségügyi ellátáshoz vagy juttatásokhoz való jogának bizonyítása, ha önnek nincs „előzetes letelepedési engedéllyel” vagy „letelepedési engedéllyel” rendelkező jogállása.

E dátumokig nem változik az ön jogállása, de fontos, hogy benyújtsa a kérelmet, ha szeretne továbbra is az Egyesült Királyságban élni és dolgozni, valamint ha meg akarja őrizni a jelenlegi jogait. Amennyiben ön nem nyújt be kérelmet a releváns dátumig, elvesztheti az ahhoz való jogát, hogy munkát végezzen, házat béreljen, illetve juttatásokban vagy egészségügyi ellátásban részesüljön. Végső soron ez azt eredményezheti, hogy önnek távoznia kell az Egyesült Királyságból.

A kérelem benyújtása ingyenes, bár az eljárás egyes részeivel kapcsolatban önnek költsége merülhet fel. A „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás odaítélése kizárólag a tartózkodáson alapul. Nem szükséges, hogy ön munkát végezzen és juttatásokra legyen jogosult.

Igényelheti-e minden családtag?

Igen. Az uniós polgároknak és családtagjaiknak is kell kérelmet benyújtaniuk, a gyermekeket is beleértve.

Amennyiben az ön családtagja nem uniós polgár, szintén kérelmet kell benyújtania, ha:

  • az ön házastársa, bejegyzett élettársa vagy élettársa;
  • az ön (21 év alatti) gyermeke, unokája vagy dédunokája;
  • Az ön 21 évnél idősebb eltartott gyermeke;
  • az ön szülője, nagyszülője vagy dédszülője.

Mihez van szükségem az igényléshez?

Önnek érvényes útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal kell rendelkeznie. Amennyiben az ön útlevele vagy személyazonosító igazolványa lejárt (vagy hamarosan lejár), illetve elveszett, a lehető leghamarabb újat kell igényelnie.

Ha ön rendelkezik nemzeti társadalombiztosítási számmal (NIN), tartsa azt kéznél. E szám segítségével a Home Office (belügyminisztérium) ellenőrizni tudja az adózási és járulékfizetési adatokat, amelyek igazolják az ön Egyesült Királyságban való tartózkodását. Ha ön nem rendelkezik NIN számmal, előfordulhat, hogy az Egyesült Királyságban való tartózkodásának igazolása céljából további dokumentumokat kell feltöltenie.

Amennyiben ön a gyermekei nevében nyújt be kérelmet, igazolnia kell a gyermekek Önhöz fűződő kapcsolatát például születési anyakönyvi kivonattal.

Önnek a jövőre nézve szüksége lesz egy e-mail-címre is, hogy folytathassa az online igénylést, és hogy a Home Office tájékoztathassa önt a kérelmének állásáról.

Előfordulhat, hogy önnek további bizonyítékot kell rendelkezésre bocsátania arra vonatkozóan, hogy az elmúlt 5 évben az Egyesült Királyságban élt. A Home Office által elfogadott dokumentumokra vonatkozó ellenőrző listát itt találja.

Már rendelkezem bizonyos bevándorlási dokumentumokkal!

Önnek be kell nyújtania kérelmet, ha tartózkodási kártyával rendelkezik vagy szerepel a munkavállalói nyilvántartási rendszerben.

Önnek akkor is be kell nyújtania a kérelmet, ha huzamos tartózkodási kártyával rendelkezik. Ez a dokumentum 2020. december 31-én érvényét veszti. Az ön „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás iránti kérelme szempontjából azonban az a tartózkodás bizonyítékának számít majd.

A tartózkodási engedéllyel rendelkező nem uniós állampolgárok akkor nyújthatnak be kérelmet, ha igazolni tudják valamely uniós polgárhoz fűződő viszonyukat, valamint biometrikus tartózkodási engedéllyel rendelkeznek.

Önnek nem kell kérelmet benyújtania, ha munkavégzés nélküli tartózkodásra jogosító vízummal (ILR) rendelkezik. A „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás a munkavégzés nélküli tartózkodásra jogosító vízum egy formája. Ön azonban további jogokat és nagyobb védelmet szerezhet, ha „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállásért folyamodik. Ha ön kérelmet nyújt be, kihagyhatja a tartózkodással kapcsolatos lépést, mivel e vonatkozásban ön már megfelelt.

Mi jár nekem és milyen jogokkal fogok rendelkezni?

Ön munkavégzés nélküli tartózkodásra jogosító vízumot kap, amely egy egyesült királysági bevándorlói jogállás, amelynek alapján ön továbbra is élhet és dolgozhat az Egyesült Királyságban.

Két kategória létezik attól függően, hogy ön a kérelem benyújtásakor mennyi ideje lakik az Egyesült Királyságban, illetve hogy ezt az időt ön hogyan tudja igazolni:

  1. Ön „előzetes letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállást kaphat, ha a kérelem benyújtásakor még öt évnél rövidebb ideje él az Egyesült Királyságban vagy nem tudja bizonyítani, hogy több, mint öt éve él az Egyesült Királyságban. E jogállás csak öt évig érvényes és önnek annak lejáratakor vagy amikor eléri az Egyesült Királyságban az öt év tartózkodási időt, „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállásért kell majd folyamodnia. Ön munkát végezhet, lakóingatlant bérelhet vagy vásárolhat és állami egészségügyi ellátásban részesülhet, azonban bizonyos további feltételek miatt előfordulhat, hogy egyes juttatásokhoz csak korlátozottan férhet hozzá.
  2. Ön „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállást kaphat, ha bizonyítani tudja, hogy a kérelem benyújtásakor már legalább öt éve él az Egyesült Királyságban. Ez a munkavégzés nélküli tartózkodásra jogosító vízum egy változata, amely munkavégzésre, lakóingatlan bérlésére vagy megvásárlására, egészségügyi ellátáshoz és más társadalombiztosítási ellátáshoz, például juttatásokhoz, valamint az oktatáshoz való hozzáférésre az Egyesült Királyság állampolgáraival egyező módon jogosít.

Ön beutazhat az országba és elhagyhatja azt, azonban elveszti a tartózkodáshoz való jogát, ha folyamatosan legalább öt évig az országon kívül tartózkodik.

Ön családegyesítésre is jogosult, ami azt jelenti, hogy a közvetlen családtagjai (gyermekei és szülei, valamint azok gyermekei és szülei) később csatlakozhatnak önhöz.

Ön a „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás megszerzését követő egy év elteltével brit állampolgárságot igényelhet, feltéve hogy teljesíti annak feltételeit. Ha az ön házastársa brit állampolgár, ön a „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás megszerzését követően azonnal igényelhet brit állampolgárságot.

Hogyan nyújthatok be kérelmet?

Ön a „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás igénylését a gov.uk online portálon kezdheti meg.

A Settled célja, hogy iránymutatást, tájékoztatást és segítséget nyújtson a veszélyeztetett és nehezen elérhető olyan uniós polgároknak, akik esetében fennáll annak a veszélye, hogy nem szereznek jogállást az uniós polgárok letelepedési rendszerének megszűnéséig. E weboldal célja az, hogy Ön a körülményeinek megfelelő iránymutatást kapjon.

Ha Önnek további kérdése van a „letelepedési engedéllyel rendelkező” jogállás saját vagy más valaki számára történő igénylésével kapcsolatban, itt veheti fel velünk a kapcsolatot. Rendszerint egy munkanapon belül válaszolunk.


Ez az oldal utoljára 2019. október 30-án (szerdán) volt frissítve. A Settled minden tőle lehetőt megtesz azért, hogy ezt a tájékoztatást a jelenlegi helyzetet tükrözően frissítse.