Žiadosti sa zamietajú z rôznych dôvodov, z ktorých najbežnejším je nedostatočný dôkaz o pobyte v Spojenom kráľovstve alebo chýbajúca totožnosť (dôvody oprávnenosti).

Ako občan EÚ v Spojenom kráľovstve bez štatútu pred-usadeného (pre-settled) alebo usadeného (settled status) v rámci EÚ schémy usadlika (EU Settlement Scheme) nebudete mať prístup k svojim právam.

Kroky, ktoré musíte urobiť

Ak si myslíte, že došlo k chybe, môžete do 28 dní od dátumu odmietnutia požiadať o administratívne preskúmanie (Administrative Review). Poplatok za to je 80,00 GBP, ktorý je vratný, ak bude vaša žiadosť úspešná. Vaše práva sú chránené až do prijatia nového rozhodnutia. Budete si môcť vygenerovať zdieľaný kód, ktorý postúpite iným, napríklad zamestnávateľom, na stránke „Zobraziť a preukázať svoj imigračný status“ (https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status)

Prípadne sa môžete proti rozhodnutiu odvolať na Tribunál prvého stupňa (First Tier Tribunal). Odvolanie na Tribunál prvého stupňa musí byť založené na konkrétnych dôvodoch a v určitej lehote. Ak ste v Spojenom kráľovstve, máte 14 dní odo dňa, keď vám bolo zaslané rozhodnutie. Ak ste mimo Spojeného kráľovstva, budete mať 28 dní na odvolanie. Odvolanie je zdĺhavý a zložitý proces, pri ktorom budete pravdepodobne potrebovať právnu radu. Vaše práva sú chránené až do rozhodnutia o vašom odvolaní. Budete si môcť vygenerovať zdieľaný kód, ktorý postúpite iným, napríklad zamestnávateľom, na stránke „Zobraziť a preukázať svoj imigračný status“ (https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status)

Ak lehota na podanie prihlášky týkajúca sa vašej osoby ešte neuplynula a máte dodatočné informácie, ktoré dokazujú, že spĺňate požiadavky, môžete podať ďalšiu žiadosť v rámci  EÚ systému usadlíka. Vaše práva sú chránené od odoslania žiadosti až do prijatia rozhodnutia. Budete si môcť vygenerovať zdieľaný kód, ktorý postúpite iným, napríklad zamestnávateľom, na stránke „Zobraziť a preukázať svoj imigračný status“ (https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status)

Rady a tipy

Pred začatím procesu administratívneho preskúmania (Administrative Review) si prečítajte informácie dostupné na webovej stránke ministerstva vnútra (Home Office):

https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-apply-for-an-administrative-review

Môžete buď požiadať ministerstvo vnútra o preskúmanie svojho rozhodnutia, alebo môžete poskytnúť nové dôkazy.

Ak máte nové dôkazy, budete musieť:

– vyplniť online formulár žiadosti o administratívne preskúmanie na Gov.uk

– zaplatiť poplatok 80 libier

– kliknite na odoslať, čoskoro potom dostanete e-mail z ministerstva vnútra, ktorý bude obsahovať vaše referenčné číslo a jasné pokyny, ako poslať nový dôkaz

– skontrolujte svoj e-mail a poskytnite nový dôkaz do 10 dní

Kde sa poradiť, ak uviaznete

Vláda Spojeného kráľovstva prevádzkuje Centrum pre riešenie EÚ schémy usadlíka (EU Resolution Centre), ktoré vám môže pomôcť s vašou aplikáciou EUSS.

Môžete ich kontaktovať online tu: https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/

Prípadne môžete zavolať na Centrum pre riešenie EÚ schémy usadlíka (EU Resolution Centre):

Z Veľkej Británie: 0300 123 7379

Pondelok až piatok (okrem štátnych sviatkov) od 8:00 do 20:00

V sobotu a nedeľu od 9:30 do 16:30

Viac informácií o poplatkoch za hovory nájdete tu: https://www.gov.uk/call-charges

Mimo územia Spojeného kráľovstva: +44 (0) 203 080 0010

Pondelok až piatok (okrem štátnych sviatkov) od 8:00 do 20:00

V sobotu a nedeľu od 9:30 do 16:30

Settled je tu pre vás, ak potrebujete ďalšiu pomoc s problémom v rámci EÚ schémy usadlíka.

Môžete nám zavolať na 0330 223 5336.

Alebo pošlite e -mail na adresu [email protected]

Changes to pre-settled rules

The Home Office announced some changes to EUSS pre-settled status rules on 21st May.

Please do not contact Settled to ask about these changes until we are clearer, as otherwise our service may become overwhelmed.

It is important that we can continue to respond effectively to beneficiaries in need of urgent casework advice and support.
 
We are waiting for more detail, and will update our website information, Facebook forums, and leaflets as soon as possible. Many thanks for your patience and understanding.

The Home Office announcement is here.

We’re here to help you with your Settled Status to remain in the UK. We have 100 volunteers on hand who can provide advice in all EU lanaguages.

Are Children Involved?

Verified by MonsterInsights