Tento status vám umožňuje preukázať svoje práva vo Veľkej Británii zamestnávateľom, prenajímateľom, praktickým lekárom a ďalším poskytovateľom služieb, ktorí vyžadujú dôkaz o vašom imigračnom stave.

Váš štatút v rámci EUSS je digitálny dokument, ktorý nemá fyzickú podobu. Digitálny dôkaz o svojom statuse budete môcť poskytnúť iba podľa nižšie uvedených krokov.

Kroky, ktoré musíte urobiť

Vláda Spojeného kráľovstva má vyhradený webový portál, ktorý vám umožňuje:

  • získať „zdieľaný kód“, aby ste dokázali svoj status iným, napríklad zamestnávateľom
  • aktualizovať osobné údaje na vašom online profile, napríklad číslo pasu alebo e -mailovú adresu
  • overiť si, aké práva máte v Británii, napríklad právo na prácu, nájom alebo nárok na dávky

Nasledujte tento odkaz na portáli „View and prove your immigration status” = Zobraziť a preukázať svoj imigračný status: https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status

Na zobrazenie a preukázanie vášho digitálneho stavu EUSS budete potrebovať:

  • podrobnosti o doklade totožnosti, ktorý ste použili pri podávaní žiadosti do schémy
  • Váš dátum narodenia
  • prístup k mobilnému číslu alebo e -mailovej adrese, ktorú ste použili pri registrácii, vám bude zaslaný kód na prihlásenie

*Nezabudnite si ponechať číslo starého dokladu totožnosti, kým neaktualizujete informácie o novom doklade totožnosti.*

Rady a tipy

Ak zmeníte číslo svojho mobilného telefónu alebo e -mailovú adresu, musíte aktualizovať informácie, ktoré má k dispozícii ministerstvo vnútra (Home Office). Ak to neurobíte, v prípade potreby môžete mať problémy s udržiavaním a dokazovaním svojho statusu.

Prejdite na svoj online profil pomocou vyššie uvedeného odkazu a kliknite na položku “Update your details” = „Aktualizovať svoje údaje“. Nezabudnite si zaznamenať svoje staré kontaktné údaje.

Mám problémy so žiadosťou, čo môžem urobiť?

Za predpokladu, že máte smartphone s technológiou NFC (Near-Field Communication), mal by byť schopný čítať biometrický čip v pase alebo občianskom preukaze. Ak máte problémy, vyskúšajte nasledujúce:

Odstráňte z dokumentu a telefónu všetky obaly alebo kryty a pomaly s telefónom pohybujte po dokumente, kým ho aplikácia nerozpozná.
Ak problémy pretrvávajú, umiestnite telefón na zadný kryt alebo na stránku s fotografiou pasu alebo dokladu totožnosti.

Ak máte stále problém, počkajte chvíľu a skúste to znova o niekoľko hodín.

Ak máte stále problémy, môžete skúsiť použiť telefón niekoho iného (v telefóne nebudú uložené žiadne údaje).

Môžete sa tiež pokúsiť kontaktovať spoločnosť Assisted Digital a zistiť, či je vo vašom okolí k dispozícii podporná služba:

https://www.gov.uk/assisted-digital-help-online-applications.

Môžu pomôcť so skenovaním dokumentov, ale nie so samotnou žiadosťou.

Môžete sa tiež pokúsiť dohodnúť si stretnutie v jednom zo skenovacích centier, ale táto služba môže byť spoplatnená. Zoznam nájdete tu:

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations.

Opäť môžu iba skenovať vaše dokumenty, nemôžu pomôcť so samotnou žiadosťou.

Kde získať pomoc, ak uviaznete

Vláda Spojeného kráľovstva prevádzkuje Centrum riešenia EÚ schémy usadlíka, ktoré vám môže pomôcť s vašim statusom EUSS.

Môžete ich kontaktovať online tu: https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/
Prípadne môžete zavolať na Centrum riešenia EÚ schémy usadlíka (EU Resolution Centre):

Z Veľkej Británie: 0300 123 7379
Pondelok až piatok (okrem štátnych sviatkov) od 8:00 do 20:00
V sobotu a nedeľu od 9:30 do 16:30
Viac informácií o poplatkoch za hovory nájdete tu:
https://www.gov.uk/call-charges

Settled je tu pre vás, ak potrebujete ďalšiu pomoc s problémom v rámci EÚ schémy usadlíka.

Mimo územia Spojeného kráľovstva: +44 (0) 203 080 0010
Pondelok až piatok (okrem štátnych sviatkov) od 8:00 do 20:00
V sobotu a nedeľu od 9:30 do 16:30

Môžete nám zavolať na 0330 223 5336.

Alebo pošlite e -mail na adresu [email protected]

Changes to pre-settled rules

The Home Office announced some changes to EUSS pre-settled status rules on 21st May.

Please do not contact Settled to ask about these changes until we are clearer, as otherwise our service may become overwhelmed.

It is important that we can continue to respond effectively to beneficiaries in need of urgent casework advice and support.
 
We are waiting for more detail, and will update our website information, Facebook forums, and leaflets as soon as possible. Many thanks for your patience and understanding.

The Home Office announcement is here.

We’re here to help you with your Settled Status to remain in the UK. We have 100 volunteers on hand who can provide advice in all EU lanaguages.

Are Children Involved?

Verified by MonsterInsights