Práca

Od 1. júla 2021 musíte svoje právo na prácu preukázať niektorým z týchto spôsobov:

  • Váš digitálny status v rámci EÚ schémy usadlíka
  • Váš platný biometrický pobytový preukaz (BRC = biometric resident card), ak ste rodinným príslušníkom mimo EÚ/EHP

Ak ste požiadali a čakáte na odpoveď, môžete použiť „kód zdieľania“ (shared code) spojený s vaším digitálnym certifikátom o podaní žiadosti (CoA = Certificate of Application) alebo vytlačenou kópiou vášho CoA, ak ste ho dostali vo formáte PDF.

Zdravotná starostlivosť

So stavom usadeného alebo pred-usadeného ( Settled alebo Pre-Settled Status) môžete využívať NHS zadarmo, pokiaľ splníte bežný test pobytu (ordinarily resident test). Osoba má bežné bydlisko v Spojenom kráľovstve okrem dočasnej alebo občasnej neprítomnosti.

Ak ste začali žiť v Spojenom kráľovstve pred 31. decembrom 2020, môžete požiadať o bezplatný európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC = European Health Insurance Card), aby ste mali prístup k pohotovostnej liečbe počas dočasného pobytu v krajine EÚ.

EHIC požiadajte tu:

https://services.nhsbsa.nhs.uk/cra/start

Dávky sociálneho zabezpečenia

Ak máte stav usadeného (settled status) v rámci EÚ systému usadlíka, máte trvalé právo na pobyt v Spojenom kráľovstve a máte prístup k dávkam sociálneho zabezpečenia.

Ak máte stav pred-usadeneho (pre-settled status), kontaktujte Citizens Advice (www.citizensadvice.org.uk), aby ste zistili, či musíte spĺňať ďalšie požiadavky na dávky sociálneho zabezpečenia, ako napríklad:

  • Universal Credit = Univerzálny kredit
  • Pension credit = dôchodkový úver
  • Housing benefit = príspevok na bývanie
  • Income support = podpora príjmu
  • Child support = prídavok na dieťa

Ak máte stav pred-usadeného a bola vám odmietnutá jedna z vašich výhod, odporúčame vám tiež kontaktovať miestnu kanceláriu občianskej poradne (Citizens Advice) – ďalšie informácie nájdete na stránke www.citizensadvice.org.uk.

Vzdelávanie

Ak máte stav pred-usadeného alebo usadeného (pre-settled alebo settled status), máte prístup k základnému a stredoškolskému vzdelávaniu, ako aj k vysokoškolskému vzdelávaniu v Spojenom kráľovstve.

Ak máte bydlisko v Spojenom kráľovstve a/alebo EÚ/EHP/Gibraltári/Švajčiarsku dlhšie ako 3 roky, budete mať prístup k poplatkom za ubytovanie na univerzite a študentským pôžičkám. Odporúčame však, aby ste si overili informácie dostupné na webovej stránke Gov.uk (https://www.gov.uk/guidance/studying-in-the-uk-guidance-for-eu-students) a s jednotlivými inštitúciami, ak platia iné pravidlá.

Študenti, ktorí začali svoj vysokoškolský kurz v Spojenom kráľovstve v akademickom roku 2020/21, budú naďalej využívať domáce poplatky a prístup k finančnej podpore bez ohľadu na to, kedy začali žiť v Spojenom kráľovstve.

Settled je tu pre vás, ak potrebujete ďalšiu pomoc v súvislosti s EÚ systémom usadlíka (EU Settlement Scheme).

Môžete nám zavolať na číslo 0330 223 5336.

Alebo pošlite e-mail na adresu [email protected]

Changes to pre-settled rules

The Home Office announced some changes to EUSS pre-settled status rules on 21st May.

Please do not contact Settled to ask about these changes until we are clearer, as otherwise our service may become overwhelmed.

It is important that we can continue to respond effectively to beneficiaries in need of urgent casework advice and support.
 
We are waiting for more detail, and will update our website information, Facebook forums, and leaflets as soon as possible. Many thanks for your patience and understanding.

The Home Office announcement is here.

We’re here to help you with your Settled Status to remain in the UK. We have 100 volunteers on hand who can provide advice in all EU lanaguages.

Are Children Involved?

Verified by MonsterInsights