Аз съм жертва на домашно насилие (или оцелял(а) от домашно насилие)

Вашите лични обстоятелства може да ви затрудняват при кандидатстването за Статут на уседналост, или при осигуряването на доказателства за местоживеене и самоличност. Освен това вие може да сте загрижени за вашата безопасност или за безопасността на други, или пък за това как ще бъде използвана информацията, която ще предоставите.

Възможно е да нямате паспорт или лична карта, или пък да е трудно да докажете, че живеете в Обединеното кралство от определен период от време. Ако нямате документи, предлагаме ви първо да се свържете с вашето консулство или посолство за да се види може ли да получите нови документи както и да обявите старите за изгубени или откраднати.

Има няколко начина по които може да осигурите доказателство за вашето пребиваване в Обединеното кралство; вътрешното министерство е направило списък с документи, които биха приели за доказателство.

Ако имате някои от тези документи, моля, пазете ги на сигурно място или ги дайте на някого, на когото имате доверие, да ги съхранява вместо вас. Опитайте да вземете тези документи с вас, ако е безопасно за вас или ако смятате, че може да си тръгнете от  вашата конкретна ситуация.

Ако нямате необходимите документи или ако имате трудности за придобиването им, предлагаме да потърсите допълнителен съвет от телефонната линия за Съвети за правата на жените.

Ако сте подложен(а) на домашно насилие и искате помощ, подкрепа и съвет, може да намерите повече информация за подкрепа във вашия район от Помощ за жените в Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия.

Ако сте в непосредствена опасност, наберете телефон 999.

Ако сте сигурни, че имате документите, които ви трябват или имате достъп до тях, може да започнете кандидатстването си тук. Ако нямате необходимия смартфон, то може да си изпратите документите по пощата, или да ги сканирате в център за сканиране. За да ги сканирате в този център обаче ще трябва предварително да си запазите час, както и да платите такса (обикновено £14 за кандидатстване).

Законови аспекти

Ако имате допълнителни запитвания или притеснения относно законовия аспект на вашия имиграционен статут, или имате криминална присъда, заради която се тревожите, предлагаме да се свържете с нашите партньори от благотворителната организация Here for Good.

Организацията Мрежа на правни центрове The Law Centres Network също може да ви даде съвет в зависиммост от това в коя част на Обединеното кралство сте.

Уелс

Ако сте в Уелс, може да контактувате с организацията Newfields Law на имейл info@newfieldslaw.com – тя е наета от уелското правителство за да осигурява юридически съвети и подкрепа.

Шотландия

В Шотландия Settled си партнира с организацията Проект за граждански права –  Citizens Rights Project, която може да ви посъветва или подкрепи в кандидатстването ви по Схемата за уседналост.

Северна Ирландия

В Северна Ирландия насоки и съвети по Схемата за уседналост предлага Advice NI, мрежа за независими съвети.


Можете също да ни изпратите съобщение тук, за да се свържем с вас и директно да ви насочим към по-нататъшна подкрепа. Обикновено отговаряме в рамките на един работен ден.