Кандидатстване за Статут на уседналост

Тази страница съдържа някои общи въпроси за Статута на уседналост и процеса на кандидатстване.

Какво е Брекзит?

На 23 юни 2016 г. хората от Обединеното кралство гласуваха на референдум, организиран от правителството, да напуснат ЕС.

Брекзит е популярното име на излизането на Обединеното кралство от ЕС. Датата за това събитие засега е установена на 31 януари 2020, но е възможно и преди това, след като ЕС даде възможност за удължаване на срока. Точните срокове обаче ще трябва да се съгласуват и уточнят от парламента на Обединеното кралство. На 12 декември ще се проведат избори за нов парламент, така че следващите парламент и правителство ще финализират сделката с ЕС.

Брекзит означава, че споразуменията за членството на Обединеното кралство в ЕС, ще приключат. Ще влязат в сила нови споразумения, включително за правото на гражданите на ЕС да живеят и работят свободно в Обединеното кралство. Става дума за гражданите, които вече са тук.

Засегнатите граждани на ЕС са с националност от 27 страни членки на ЕС (Словакия, Румъния, Унгария, Полша, Бъългария, Чешка република, Латвия, Литва, Словения, Естония, Австрия, Германия, Франция, Испания, Португалия, Хърватска, Кипър, Дания, Швеция, Финландия, Гърция, Италия, Люксембург, Нидерландия, Малта, Ирландия, както и държавите от Европейската икономическа зона (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн) и Швейцария.

За да опростим нещата в този уебсайт, всичките тези граждани от 31 държави ще ги наричаме граждани на ЕС, освен ако гражданството им не бъде конкретно уточнено.

Какво означава това за мен?

Ако сте гражданин от държава от ЕС, Европейската икономическа зона или Швейцария, и живеете в Обединеното кралство, споразумението според което имате право да живеете и работите тук, вече няма да е валидно.

За да дадат възможност на вас самите и вашето семейство да останете и работите тук, и да запазят вашите права за ползване на услуги, социални помощи и здравната каса, ЕС и Обединеното кралство се съгласиха за определени срокове и защита на гражданите на ЕС в Обединеното кралство.

Възможно е Обединеното кралство да реши да напусне без споразумение, т.н. сценарий „без сделка“. Правителството на Обединеното кралство обаче заяви, че в този случай ще уважи споразумението за правата на гражданите на ЕС.

Обединеното кралство ще подготви отделно, но подобно споразумение и със страните от Европейската икономическа зона и Швейцария, така че гражданите от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн да не бъдат засегнати от сценария „без сделка“.

Какво трябва да направя?

Гражданите на ЕС, Европейската икономическа зона и Швейцария в Обединеното кралство трябва да кандидатстват за нов имиграционен статут, за да продължат да живеят и работят в Обединеното кралство и да имат достъп до здравеопазване и социални помощи, ако отговарят на условията за тях. Този нов статут се нарича Статут на уседналост, схемата за изпълнението му се нарича Схема за уседналост на граждани на ЕС.

Срокът за кандидатстване е 30 юни 2021 г., но ние настоятелно ви препоръчваме да кандидатствате преди или на 31 декември 2020 година. Шестмесечният период след тази дата е гратисен период, който ще отпусне на гражданите на ЕС повече време за кандидатстване, но в същото време ще става все по-трудно да се доказа правото ви на жилище, работа, здравни услуги или социални помощир ако нямате Статут на уседналост или Временен статут на уседналост.

Нищо няма да се промени в статута ви до тези дати, но е важно да кандидатствате, ако искате да продължите да живеете и работите в Обединеното кралство и да упражнявате правата, които имате сега. Ако не кандидатствате до тези срокове, може да загубите правото си да работите, да наемате жилище или да получавате социални помощи или здравна грижа. В крайна сметка, това може да доведе до вашето напускане на Обединеното кралство.

Кандидатстването е безплатно, въпреки че може да възникнат разходи по време на процеса. Статутът на уседналост се дава, като се има предвид местоживеенето. Не е задължително да работите; може да получавате социални помощи.

Може ли всеки в семейството да кандидатства?

Да. Гражданите на ЕС и техните семейства, включително децата им, трябва да кандидатстват.

Ако семейството ви включва граждани на страни извън ЕС, те също трябва да кандидатстват, ако са:

  • Ваши съпрузи или дългогодишни партньори
  • ваши деца, внуци или правнуци /под 21 годишна възраст/
  • ваши деца, зависими от вас /над 21 годишна възраст/
  • ваши родители, баби и дядовци, прабаби и прадядовци

Какво трябва да направя за да кандидатствам?

Трябва ви валиден паспорт или лична карта. Ако те са с изтекъл срок или скоро ще бъдат с изтекъл срок, или пък ако са изгубени, трябва колкото може по-скоро да кандидатствате за нови документи.

Ако имате Национален осигурителен номер – NIN, добре е да ви е под ръка. Това ще помогне на вътрешното министерство – Home Office, да намери информацията за данъците и социалните ви помощи като доказателство за вашето пребиваване в Обединеното кралство. Ако нямате осигурителен номер – NIN, ще трябват други допълнителни документи като доказателство за вашето пребиваване в Обединеното кралство.

Ако кандидатствате за децата си, ще ви трябва доказателство за родствената ви връзка – акт за раждане.

Нужен ви е и имейл,за да може да продължите процеса на кандидатстване онлайн за бъдещи препратки и за да може вътрешното министество – Home Office да ви изпраща имейли във връзка с вашето кандидатстване.

Може да се наложи да дадете допълнително доказателство, че сте живял/а в Обединеното кралство през последните пет години. Може да намерите тук списък на документи, които ще бъдат признати от Home Office.

Вече имам някои имиграционни документи

Ако имате Регистрационен сертификат (Registration Certificate) или сте регистиран по Регистрационната схема за работници (Workers Registration Scheme),  трябва да кандидатстване за Статут на уседналост.

Ако имате документ за постоянно местожителство (Permanent Residence), трябва да кандидатствате за Статут на уседналост. Този документ (PR) става невалиден на 31 декември 2020 година. Той обаче се третира като доказателство по време на вашето кандидатстване за Статут на уседналост.

Тези, които не са граждани на ЕС и имат Разрешение за местоживеене (ResidencePermit) могат да кандидатстват ако осигурят доказателство за родствената си връзка с гражданин/нка на ЕС, както и  биометрично Разрешение за местоживеене (BiometricResidence Permit).

Ако имате документ за Неограничено право на оставане – Indefinite Leave to Remain(ILR), не сте длъжни да кандидатствате за Статут на уседналост, тъй като той е разновидност на ILR. Добре е да кандидатствате обаче, защото Статутът на уседналост може да ви даде допълнителни права и по-голяма защита. Ако кандидатствате за Статут на уседналост, ще прескочите доказателството за уседналост, тъй като вече имате документ за това.

Какво ще получа и какви ще са правата ми?

Ще получите неограничено право да останете (ILR), което е имиграционен статут в Обединеното кралство, даващ право да живеете и работите в Обединеното кралство.

В зависимост от времето на пребиваването ви в Обединеното кралство до момента на кандидатстването ви, има две категории:

  1. Временен статут на уседналост ще ви бъде предложен, ако сте живели в Обединеното кралство по-малко от 5 години, считано до деня на кандидатстване, или ако нямате доказателства, че сте живял пет години тук. Този документ ще е валиден само за пет години и вие ще трябва да кандидатствате за Статут на уседналост когато свърши срока, или когато вече ще имате пет години престой в Обединеното кралство. Може да работите, да наемате или купувате жилище, да имате достъп до здравеопазването чрез Здравната каса, но някои от социалните помощи ще бъдат ограничени, поради допълнителните условия, които влизат в сила.
  2. Статут на уседналост ще ви бъде предложен, ако докажете, че живеете в Обединеното кралство от 5 или повече години, до момента на кандидатстване. Статутът е версия на ILR (неограничено право на оставане), с правото да работите, наемате или купувате жилище, достъп до здравеопазване и други социални придобивки като социални помощи и достъп до образование, при същите условия като за британските граждани.

Ще имате право да напускате и да влизате в страната, но ще загубите статута си, ако живеете извън Обединеното кралство за 5 или повече години без прекъсване.

Ще имате право на събиране със семейството, което означава, че най-близките членове на семейството (деца и родители, и техните деца и родители) могат да се присъединят към вас на по-късен етап. Ако искате и отговаряте на критериите, може да кандидатствате за британско гражданство една година след като получите вашия Статут на уседналост.

Ако обаче  сте женен/омъжена за британска гражданка/нин, може да кандидатстване за британско гражданство веднага след получаването на Статут на уседналост.

Как да кандидатствам?

Може да започнете вашето кандидатстване за Статут на уседналост на правителствения онлайн портал gov.uk

Settled има за цел да насочва, информира и помага на уязвимите граждани на ЕС и на тези, които могат трудно да бъдат достигнати, които рискуват да останат без статут когато изтече срока на Схемата за уседналост на гражданите на ЕС. Този сайт цели да осигури специфични насоки, конкретни за вашите обстоятелства.

Ако все още имате въпроси за кандидатстването за Статут на уседналост за вас или за някого, когото познавате, моля, свържете се  с нас тук: Обикновено отговаряме в рамките на един работен ден.

КАНДИДАТСТВАМ КАТО
ПРИСЪЕДИНЯВАЩ СЕ ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО (joining family member)

PDF download: КАНДИДАТСТВАМ КАТО ПРИСЪЕДИНЯВАЩ СЕ ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО (joining family member)


Тази страница е обновена последно в сряда, 30 октомври 2019 година. Settled ще положи всички усилия да обновява информацията в зависимост от актуалната ситуация.