Статутът на уседналост и вие

Ако сте

  • Гражданин на ЕС, или на Норвегия, Исландия, Лихтенщайн или Швейцария
  • и живеете в Обединеното кралство

то вие трябва да кандидатствате за нов имиграционен статут, ако искате да останете тук след като Обединеното кралство напусне Европейския съюз.

Вероятно сте наясно с това, но срещате трудности при кандидатстването или пък опитвате да помогнете на някой, който има трудности с кандидатстването.

Settled е нова благотворителна организация, чиято мисия е да насочва, информира и помага на граждани на Европейския съюз, които рискуват да останат извън регистрирането, вследствие на специфични лични обстоятелства.

Europe
Ако вие сте гражданин от страна членка на ЕС, или на Европейската икономическа зона, или Швейцария, трябва да кандидатствате за Статут на уседналост за да останете в Обединеното кралство. .

Кого засяга?

Гражданите на ЕС, които ги засяга, са граждани на:

Австрия, Белгия, България, Хърватска, Република Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

Плюс страните от Европейската икономическа зона: Норвегия, Исландия, Лихтенщайн
и Швейцария

За Статута на уседналост: Защо трябва да кандидатствам, за да остана в Обединеното кралство?